„Talenty na UMCS” - wygraj bezpłatne studia

„Talenty na UMCS” - wygraj bezpłatne studia

Studia Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.05.2023

„Talenty na UMCS” - wygraj bezpłatne studia

W maju 2023 roku ruszyła kolejna edycja konkursu dla obcokrajowców pragnących podjąć nieodpłatne studia na terenie Polski. Laureaci „Talenty na UMCS” będą mogli przystąpić do rekrutacji na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kontynuować edukację dzięki świadczeniom stypendialnym. Kandydat będzie mógł realizować studia na każdym z dwunastu wydziałów placówki na kierunkach wskazanych przez placówkę. 

Do programu stypendialnego może przystąpić cudzoziemca, który w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie I rok swoich studiów w języku polskim lub angielskim. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję konkursową. O stypendium mogą starać się cudzoziemcy, którym nie przysługuje prawo do bezpłatnego kształcenia na polskich uczelniach.
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat projektu, dostępne są na stronie internetowej UMCS w trzech językach: angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. 
Cudzoziemca będzie mógł podjąć nieodpłatne studia w Lublinie na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie. Spośród bogatej oferty kierunków studiów uczelnia wytypowała cztery, realizowane w I stopniu: Biology - specialization: Medical Biology, Business Analytics, Tourism management, International Relations. Kolejne cztery będzie można realizować na poziomie magisterskim: Biology - spec. Molecular Biology, Chemistry - spec. Material Chemistry, Data Science oraz International Relations.
Dzięki udziałowi w „Talenty na UMCS” cudzoziemca będzie miał również możliwość:
  • rozwoju w organizacjach studenckich obejmujących niemal każdą dziedzinę życia 
  • współorganizacji wydarzeń tematycznych poświęconych krajowi pochodzenia czy obszarowi zainteresowań
  • uczestnictwa w szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne i zawodowe organizowanych przez Biuro Rozwoju Kompetencji
  • korzystania z „Programu Absolwent”.

Komentarze (0)