KUL liderem "The Three Seas University Network"

KUL liderem "The Three Seas University Network"

Studia Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12.05.2023

KUL liderem "The Three Seas University Network"

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest inicjatorem i liderem Sieci Uniwersytetów Trójmorza, w skład których wejdą uczelnie z dwunastu państw Inicjatywy Trójmorza. Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie podstawy trwałego oraz stabilnego partnerstwa oraz umiędzynarodowienie współpracy naukowej. Działalność Sieci Uniwersytetów Trójmorza rozpocznie się 16 maja wraz z podpisaniem dokumentów przez przedstawicieli państw oraz uczelni. 
Studia w Lublinie to czas intensywnego rozwoju zarówno interpersonalnego, jak i naukowego. Każdy absolwent stanie niedługo przed wyborem uczelni w jakiej rozpocznie edukację wyższą w nadchodzącym roku akademickim 2023/2024. Bogata oferta kierunków studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kusi swoją różnorodnością. 
Uczelnia pragnie zapełnić swoim studentom jak najlepszą przyszłość, dlatego też podejmuje liczne współprace oraz inicjatywy. „Sieć Uniwersytetów Trójmorza" to projekt, który zrewolucjonizuje rynek naukowy i należycie przygotuje studentów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy. 
Za pośrednictwem inicjatywy "The Three Seas University Network" KUL przyczyni się do stworzenia wewnętrznego systemu wymiany międzynarodowych pracowników naukowych i studentów, wspólnej realizacji konferencji międzynarodowych, wspólnego przygotowania projektów międzynarodowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, będąc inicjatorem Sieci Uniwersytetów Trójmorza do współpracy zaprosił uczelnie z innych miast Polski oraz uczelnie zagraniczne z: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumuni, Słowacji, Słowenii i Węgier.
Projekt zaowocuje regularnymi kontaktami między-uniwersyteckimi oraz wspólnymi badaniami i wdrożeniem innowacji w zakresie jakości kształcenia. Współpraca będzie odbywać się na podłożu komercjalizacji wiedzy i wymiany doświadczeń dydaktyczno-naukowych. 

Komentarze (0)