Język niemiecki na egzaminie ósmoklasisty 2023

Język niemiecki na egzaminie ósmoklasisty 2023

Język niemiecki na egzaminie ósmoklasisty 2023

25.05.2023

Język niemiecki na egzaminie ósmoklasisty 2023

W czwartkowy poranek godzinie 9:00 rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych. Na rozwiązanie arkusza zdający mieli 90 minut. Zdecydowana większość­ – 97% uczniów – zdecydowała się przystąpić do języka angielskiego, zaledwie 1,9% ósmoklasistów napisała dziś język niemiecki.

Egzamin z języka obcego kończy trzydniowy maraton sprawdzianów ósmoklasistów. W ich życiu jest to pierwszy tak poważny test, podsumowujący dotychczasowo zdobytą wiedzę. Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z następujących przedmiotów: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Wynik z egzaminu będzie przeliczany na punkty, na podstawie których absolwenci szkół podstawowych są przyjmowani do szkół średnich. Każde liceum ma inne progi punktowe, im bardziej renomowana placówka, tym próg jest wyższy.

Do egzaminu z języka niemieckiego przystępują osoby, które uczyły się tego języka w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych. Wyboru języka uczeń wraz z rodzicem mógł dokonać do 30 września ubiegłego roku. 25 maja egzamin został przeprowadzony na podstawie wymagań, które zostały określone w podstawie programowej kształcenia.

Poziom znajomości języka niemieckiego na egzaminie ósmoklasisty szacowany jest na A2/A2+. Arkusz CKE z języka niemieckiego na egzaminie ósmoklasisty składał się z kilku części: rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej.

Zdający język niemiecki musieli wykazać się znajomością bogatych zasobów środków językowych, umożliwiającym im realizację wymagań ogólnych w różnych zakresach tematycznych, np. życie prywatne, przykładowo: rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości i problemy. Ostatnie zadanie arkusza polega na stworzeniu krótkiej, prostej, spójnej i logicznej wypowiedzi pisemnej, może być nią: wiadomość, e-mail czy wpis na blog.

 

Temat wypowiedzi pisemnej

W ostatnim zadaniu zdający musieli zmierzyć się z wypowiedzią pisemną, która od lat niezmiennie pozostaje egzaminacyjnym pewniakiem. Tekst ósmoklasistów miał zmieścić się w przedziale 50-120 słów. Uczniowie mogli spodziewać się e-maila, ogłoszenia czy też zaproszenia. W poleceniu zostaje zazwyczaj narzucony również charakter wypowiedzi: formalny lub nieformalny.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023 zdający musieli napisać ogłoszenie na stronie internetowej. Treść zadania:

Wraz z kolegami organizujesz w Twojej szkole cykl spotkań z różnymi gośćmi. Na pierwsze spotkanie zaprosiliście tancerza. Na stronie internetowej Twojej szkoły:

  • wyjaśnij, dlaczego zaprosiliście właśnie tego tancerza
  • opisz przebieg tego spotkania
  • zachęć uczniów do udziału w kolejnym spotkaniu i poinformuj, czym zajmuje się Wasz następny gość.

czytaj dalej

egzamin ósmoklasisty 2023 z języka niemieckiego

arkusze CKE egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia