Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023

21.09.2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka niemieckiego

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka niemieckiego odbył się w czwartek 25 maja 2023 r. o godzinie 9:00. Egzamin trwał 90 minut (1,5 godziny). W arkuszach znalazło się od 45 do 55 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać można było 55 punktów. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostały 3 lipca 2023 r., a odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 r.

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2023 roku wyniósł 53 procent i był lepszy od zeszłorocznego, który wyniósł 50%.

Egzamin z języka obcego kończy trzydniowy maraton sprawdzianów ósmoklasistów. W ich życiu jest to pierwszy tak poważny test, podsumowujący dotychczasowo zdobytą wiedzę.

Zdecydowana większość­ – 97% uczniów – zdecydowała się przystąpić do języka angielskiego, zaledwie 1,9% ósmoklasistów napisała dziś język niemiecki.

Język niemiecki jest drugim, po języku angielskim, najczęściej nauczanym językiem w szkole podstawowej. Ósmoklasista na egzaminie musi przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zdawać go na egzaminie ósmoklasisty. Do wyboru jest: język angielski, hiszpański, francuski, rosyjski, ukraiński, włoski lub właśnie niemiecki.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego odbędzie się trzeciego dnia trwania egzaminów ósmoklasisty – pierwszego dnia będzie to język polski, drugiego matematyka, a trzeciego właśnie język obcy nowożytny, w tym język niemiecki. Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w terminie podstawowym odbędzie się 25 maja o godzinie 9:00.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała również termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli podejść do tego egzaminu w terminie podstawowym. Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w terminie dodatkowym odbędzie się 14 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co było na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego

Zdający język niemiecki musieli wykazać się znajomością bogatych zasobów środków językowych, umożliwiającym im realizację wymagań ogólnych w różnych zakresach tematycznych, np. życie prywatne, przykładowo: rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości i problemy. Ostatnie zadanie arkusza polega na stworzeniu krótkiej, prostej, spójnej i logicznej wypowiedzi pisemnej, może być nią: wiadomość, e-mail czy wpis na blog.

 

Temat wypowiedzi pisemnej

W ostatnim zadaniu zdający musieli zmierzyć się z wypowiedzią pisemną, która od lat niezmiennie pozostaje egzaminacyjnym pewniakiem. Tekst ósmoklasistów miał zmieścić się w przedziale 50-120 słów. Uczniowie mogli spodziewać się e-maila, ogłoszenia czy też zaproszenia. W poleceniu zostaje zazwyczaj narzucony również charakter wypowiedzi: formalny lub nieformalny.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego 2023 zdający musieli napisać ogłoszenie na stronie internetowej. Treść zadania:

Wraz z kolegami organizujesz w Twojej szkole cykl spotkań z różnymi gośćmi. Na pierwsze spotkanie zaprosiliście tancerza. Na stronie internetowej Twojej szkoły:

 • wyjaśnij, dlaczego zaprosiliście właśnie tego tancerza
 • opisz przebieg tego spotkania
 • zachęć uczniów do udziału w kolejnym spotkaniu i poinformuj, czym zajmuje się Wasz następny gość.

 

Na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego będzie sprawdzana wiedza uczniów na kilku obszarach. Oznacza to, że arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego, w tym języka niemieckiego będzie obejmował następujące części:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Znajomość funkcji językowych
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna.

 

Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2023 roku zostanie przeprowadzony na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Co oznacza to w praktyce? To, że wymagania te będą zawężone w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Warto, by uczeń zapoznał się z Informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego (informator należy czytać razem z aneksem na rok 2023/2024). Są w nim wyszczególnione wymagania egzaminacyjne (to, co uczeń powinien umieć, przystępując do egzaminu ósmoklasisty) z języka niemieckiego.

Dowiedz się więcej

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Ile będzie zadań z języka niemieckiego

Jak podaje informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego - na egzaminie ósmoklasisty może znaleźć się od 45-55 zadań ujętych w 12-15 wiązek. Będą to zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Z kolei zadania otwarte będą wymagały sformułowania od ucznia samodzielnej wypowiedzi.

Aneks do informatora opublikowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zawiera jednak zapis, że w 2023 roku w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego

Egzamin ósmoklasisty z języka niemieckiego trwa 90 minut, czyli 1,5 godziny zegarowej. Dokładnie tyle samo czasu trwają inne egzaminy ósmoklasistów z języka obcego nowożytnego. Czas ten nie może zostać wydłużony, jednak uczeń może wyjść z sali egzaminacyjnej przed jego upływem. Warto jednak wykorzystać każdą minutę na sprawdzenie zadań lub ponowne zastanowienie się nad odpowiedziami.

Czas ten może jednak zostać wydłużony do 135 minut. Komu przysługuje wydłużony czas na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego? Są to:

 • Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, powinni mieć dostosowane formy i warunki zdawania egzaminu.
 • Uczniowie posiadający opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).
 • Uczniowie z chorobami przewlekłymi, chorzy lub niesprawni czasowo.
 • Uczniowie objęci w roku szkolnym, w którym zdają egzamin pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
 • Cudzoziemcy, którym znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

dowiedz się więcej 

czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Uczeń na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego może zdobyć 55 punktów. 34 punkty za zadania zamknięte oraz 21 punktów za zadania otwarte. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

W sumie za trzy egzaminy można dostać 100 punktów. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35, natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową, nie ma jednak ustalonego progu zdawalności, a to oznacza, że nie można go nie zdać. Jedynym "obowiązkiem" ucznia jest przystąpienie do niego.

Ósmoklasista nie powinien jednak traktować tego egzaminu z lekceważeniem, ponieważ to właśnie między innymi wyniki z niego (oraz oceny ze świadectwa) decydują o tym, czy dostanie się do wybranej przez siebie szkoły średniej. W skrócie: oznacza to, że egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego nie można nie zdać.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczeń podczas egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego powinien mieć przy sobie tylko rzeczy niezbędne, czyli długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. Uczeń nie powinien wnosić na salę telefonu komórkowego (jego dźwięk może spowodować to, że egzamin zostanie unieważniony), a także maskotek i figurek na szczęście.

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego

Wyniki egzaminu z języka niemieckiego zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 roku. Wtedy również uczeń pozna wyniki ze wszystkich innych egzaminów ósmoklasisty, do których przystępował. Uczeń będzie mógł je sprawdzić drogą elektroniczną, poprzez zalogowanie się na indywidualne konto.

Aby tego dokonać, uczeń powinien zalogować się własnym numerem PESEL, a także wpisać hasło, które nauczyciele rozdawali każdemu zdającemu w szkole.

Średnie wyniki na egzaminie ósmoklasisty 2022

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka niemieckiego to 50 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Dowiedz się więcej

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Łatwy czy trudny - opinie zdających w latach ubiegłych

Choć język niemiecki jest drugim co do częstości wybieranym językiem na egzaminie ósmoklasisty, to trudno znaleźć opinię na temat tego, czy w poprzednich latach egzamin ten należał do trudnych, czy nie.

Warto pamiętać o tym, że jest to kwestia bardzo subiektywna, a uczeń sam może ocenić poziom trudności egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego z poprzednich lat, bazując na arkuszach egzaminacyjnych opublikowanych w sieci.

dowiedz się więcej

co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (1)

König odpowiedz

Pisałem dzisiaj, napisalem w lekko ponad 80 minut. Egzamin byl latwy ale czesc pisemna wymagajaca troche wiekszej wiedzy. Wiem o czym mowie, gdyz bylem na 3-etapowym konkursie kuratoryjnym. (Niestety zabraklo mi 6% do laureata). Koniec końców napisalem i mysle ze bedzie bardzo dobrze:)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia