Trwa rekrutacja 2023/2024 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Trwa rekrutacja 2023/2024 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

02.06.2023

Trwa rekrutacja 2023/2024 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Rekrutacja 2023/2024 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie rozpoczęła się 1 marca 2023 r. i potrwa do 9 czerwca dla studiów wojskowych oraz do 14 lipca 2023 r. dla studiów cywilnych. Na kandydatów czeka 40 kierunków studiów realizowanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W zeszłorocznej rekrutacji najpopularniejsze okazały się: informatyka, zarządzanie oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.
 

Czym różnią się studia wojskowe od studiów cywilnych?

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 na WAT rozpoczęła się 1 marca. Kandydaci studiów cywilnych mają czas do 14 lipca 2023 r. na elektroniczną rejestrację oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Należy wspomnieć, że studenci kierunków cywilnych realizują jedynie program politechniki, nie każdy uczeń akademicki Wojskowej Akademii Technicznej musi zostać żołnierzem! Zwieńczeniem studiów cywilnych będzie otrzymanie tytułu inżyniera lub magistra inżynieria. 
Z kolei student kierunków wojskowych wraz z chwilą rozpoczęcia studiów na WAT  automatycznie staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. W pierwszym roku zostaje powołany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Na drugim roku zaczyna pełnić zawodową służbę wojskową. Przed rozpoczęciem studiów każdy kadet musi przejść obowiązkowe szkolenie wojskowe na poziomie podstawowym, które zaowocuje uroczystą przysięgą. Warto wspomnieć, że student wojskowy otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie, które już na pierwszym roku wynosi ok. 4960 zł. 

 

Kierunki studiów oferowane na WAT

W ofercie edukacyjnej 2023/2024 Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdziemy 40 kierunków studiów, w tym 27 kierunki o profilu cywilnym takie jak: inżynieria systemów bezzałogowych, bezpieczeństwo narodowe czy i inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz 13 kierunków wojskowych np.: geodezja i kartografia, kryptologia i cyberbezpieczeństwo czy lotnictwo i kosmonautykę
Do oferty dydaktycznej 2023/2024 Wojskowej Akademii Technicznej dołączyło 8 nowych kierunków studiów. Tegoroczni kandydaci mogą podjąć studia na kierunkach: 
 • mikroelektronika,
 • logistyka ekonomiczna studia wojskowe,
 • technologie elektroniczne i przełomowe i telekomunikacyjne - studia wojskowe,
 • budowa dróg i mostów - studia cywilne,
 • geoinformatyka - studia cywilne,
 • administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego - studia cywilne,
 • budownictwo - studia cywilne,
 • technologie przełomowe - studia cywilne.

 

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji 2022/2023

Najpopularniejsze kierunki studiów ubiegłorocznej rekrutacji według liczby przesłanych zgłoszeń:
 • informatyka (901), 
 • zarządzanie (448), 
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo (368), 
 • logistyka (profil praktyczny) (270), 
 • bezpieczeństwo narodowe (205), 
 • budownictwo zrównoważone (180), 
 • lotnictwo i kosmonautyka (165).
Biorąc pod uwagę ilość kandydatów na 1 miejsce, podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 najbardziej rozchwytywane były kierunki: 
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo: 9 kandydatów
 • Informatyka: 9 kandydatów
 • Zarządzanie: 6 kandydatów
 • Logistyka (profil praktyczny): 3 kandydatów
 • Budownictwo zrównoważone: 3 kandydatów
 • Lotnictwo i kosmonautyka: 3 kandydatów
 • Geodezja i kataster: 3 kandydatów
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Absolwenci szkół średnich, pragnący podjąć studia cywilne mogą zarejestrować się w systemie IRK w terminie od 1 marca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. Wyniki I tury rekrutacji 2023/2024 zostaną opublikowane 21 lipca 2023 r. na indywidualnym koncie rejestracyjnym na portalu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Dostarczenie dokumentów powinno odbyć się w terminie nie późniejszym niż do 28 lipca
Kadeci studiów wojskowych będą mogli dokonywać elektronicznej rejestracji do 9 czerwca 2023 r.  Z kolei 10-14 lipca oraz 17-21 lipca, w zależności od kierunku, odbędzie się sprawdzian umiejętności fizycznych, badania lekarskie oraz rozmowa kwalifikacyjna. Abiturienci, którzy na maturze nie zdawali języka angielskiego, będą musieli przystąpić również do testu z tego języka. 
WAŻNE! Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydatbędzie zakwaterowany w obiektach na uczelni, która zapewni mu również wyżywienie. W terminie do 24 lipca zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na studia wojskowe na WAT. Powołanie do służby wojskowej jest przewidywane w dniach 31 sierpnia i 1 września 

Komentarze (0)