5 czerwca ruszyła rekrutacja 2023/2024 na APOŻ w Warszawie

5 czerwca ruszyła rekrutacja 2023/2024 na APOŻ w Warszawie

Studia Warszawa - Akademia Pożarnicza w Warszawie

11.12.2023

5 czerwca ruszyła rekrutacja 2023/2024 na APOŻ w Warszawie

W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia cywilne na rok akademicki 2023/2024 w Akademii Pożarniczej w Warszawie. I etap rekrutacji potrwa do 14 lipca 2023 r. Lista osób zakwalifikowanych na studia zostanie ogłoszona 9 sierpnia. Z kolei, elektroniczna rejestracja kandydatów na studia jednolite magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej zakończyła się 31 maja 2023 r.

 

Kierunki studiów oferowane na APOŻ w Warszawie

W ofercie dydaktycznej Akademii Pożarniczej w Warszawie na rok akademicki 2023/2024 znajdziemy jeden kierunek studiów jednolitych magisterskich dla strażaków w służbie kandydackiej oraz sześć kierunków i specjalności studiów cywilnych  I i II stopnia, takich jak: 
  • Ratownictwo medyczne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna
  • Inżynieria bezpieczeństwa
  • Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności.
 
Rekrutacja 2023/2024 na APOŻ na studia cywilne rozpoczęła się 5 czerwca. I etap rekrutacji potrwa do 14 lipca 2023 r. Z kolei elektroniczna rejestracja na studia mundurowe zakończyła się 31 maja 2023 r. Przed kandydatami jeszcze test sprawności fizycznej! Dopiero po jego pomyślnym przejściu kandydat zakwalifikuje się na studia. Przypominamy, studia na kierunku inżyniera bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej zaowocują otrzymaniem tytułu magistra inżyniera pożarnictwa i nadaniem pierwszego stopnia oficerskiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

a) Studia cywilne
Kandydaci na studia cywilne w Akademii Pożarniczej w Warszawie mają do wyboru sześć kierunków studiów i specjalności, wśród których znajduje się m.in.: inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo wewnętrzne. I etap rekrutacji rozpoczął się 5 czerwca 2023 r. Kandydaci powinni zarejestrować się systemie IRK w terminie do 14 lipca 2023 r. 
Wyniki I etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 24 lipca 2023 r. Osoby zakwalifikowane będą musiały dostarczyć oryginały dokumentów w terminie od 24 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. Publikacja listy kandydatów przyjętych na studia nastąpi 9 sierpnia 2023 r. II tura rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc, rozpocznie się 14 sierpnia 2023 r. i zakończy się 15 września 2023 r. 
 
b) Studia mundurowe
I etap rekrutacji na studia jednolite magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej zakończył się 31 maja 2023 r. Ogłoszenie list startowych na egzamin sprawnościowy nastąpi 9 czerwca 2023 r. na platformie IRK. Test sprawności fizycznej odbędzie się w terminie 19-23 czerwca 2023 r. Ogłoszenie wyników sprawności fizycznej będzie miało miejsce 23 czerwca 2023 r. Kandydaci przystąpią do sprawdzianu z pływania w dniu 4 lipca 2023 r. 
Wyniki końcowe egzaminu sprawnościowego zostaną ogłoszone 4 lipca 2023 r. Kadeci poznają listę rankingową w dniu 11 lipca 2023 r. Badania komisji lekarskiej wydarzą się 12 lipca - 3 sierpnia 2023 r. Kandydaci będą mieli obowiązek dostarczenia oryginałów dokumentów w dniu rozpoczęcia przeszkolenia pożarniczego, które odbędzie się w terminie od 4 sierpnia 2023 r. do 24 września 2023 r. Wreszcie, osoby przyjęte na studia zjawią się na ślubowaniu i immatrykulacja 27 września 2023 r.  
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Celem Akademii Pożarniczej jest tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy w szkoleniu funkcjonariuszy na potrzeby dynamicznego rozwoju bezpieczeństwa pożarowego oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w obszarach: szacunku dla cywilizacji i przyrody  przed zagrożeniami, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także kultywowania patriotyzmu studenckiego, ofiarności w służbie i  pracy, szacunku dla służby i dyscypliny pracy, a także pracy naukowej, która w znaczący sposób wzbogaca wiedzę. w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli. 
Do zadań uczelni, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy udział w akcjach ratowniczych w zakresie likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych lub lokalnych sytuacji niebezpiecznych, a także wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o straży pożarnej. 

Komentarze (0)