Akademia Pożarnicza w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Pożarnicza w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Pożarnicza w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademie Pożarniczą w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 14 lipca 2024 r.  Z kolei wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 26 sierpnia do 15 września 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na https://apoz.edu.pl/

 

Akademia Pożarnicza w Warszawie kierunki studiów 2024/2025

Akademia Pożarnicza w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 6 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunków) i drugiego (4 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w APOZ mogą aplikować na 6 kierunków studiów stacjonarnych oraz 6 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Pożarnicza w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Inżynieria bezpieczeństwa
  • Ratownictwo medyczne
  • Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna
  • Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

Dowiedz się więcej: https://apoz.edu.pl/

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w APOZ znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia mundurowe

od 15 kwietnia do 31 maja 2024

Ogłoszenie wyników

12 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne stacjonarne i niestacjonarne

od 3 czerwca do 14 lipca 2024

Ogłoszenie wyników

14 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne

od 3 czerwca do 14 lipca 2024

Ogłoszenie wyników  14 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na https://apoz.edu.pl/

 

Akademia Pożarnicza w Warszawie

Akademia Pożarnicza w Warszawie to uczelnia kształcąca i wychowująca strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

Najważniejszą jej misją jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie między innymi: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy.

Szkoła Akademia Pożarnicza  w Warszawie realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.

Istotną formą działalności stołecznej uczelni jest nieustannie rozwijająca się współpraca międzynarodowa. W gronie uczelni partnerskich znajdują się między innymi: Uniwersytet Ochrony Ludności w Mińsku, Państwowa Wyższa Szkoła Oficerów Pożarnictwa w Aix-en-Provence, czy Akademia Pożarnicza w Hamburgu.

Kształcenie oferowane przez Akademię Pożarniczą w Warszawie skupia się na zagadnieniu bezpieczeństwa, stąd kandydaci mogą wybierać między Inżynierią bezpieczeństwa a Bezpieczeństwem wewnętrznym. Kierunki przeznaczone są zarówno dla strażaków, jak i osób cywilnych i przygotowują między innymi do wykonywania funkcji organizacyjnych, kontrolnych, nadzorczych, analitycznych i dowódczych w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 14.07.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024 do 14.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 14.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 14.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Pożarnicza w Warszawie

Akademia Pożarnicza w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Pożarnicza w Warszawie: znaleziono 6

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna
Ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności
Zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pożarnicza w Warszawie

Komentarze (0)