Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Politechnika Gdańska

16.06.2023

Mieszkaj nad morzem. Studiuj na PG!

Od lat marzysz o przeprowadzce do Trójmiasta i pragniesz otrzymać tytuł inżyniera? To twoja szansa! Przystąp do rekrutacji 2023/2024 na Politechnice Gdańskiej, która rozpoczęła się 17 maja, i zamieszkaj nad morzem. Kandydaci mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów. I etap rekrutacji potrwa do 10 lipca 2023 r. 
 

Inżynieria materiałowa, nanotechnologia, a może zarządzanie?

Maraton maturalny zakończył się w maju, emocje towarzyszące egzaminom już dawno opadły. Nadszedł czas na rekrutację na studia. Wybór zarówno uczelni, jak i kierunku studiów jest jednym z najważniejszych momentów w życiu młodego człowieka. Albowiem podjęta przez abiturienta decyzja może zaważyć na jego przyszłości. 
W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 w Politechnice Gdańskiej najpopularniejszymi kierunkami studiów pierwszego stopnia okazały się informatyka i budownictwo. Ogólna liczba zgłoszeń na obydwa kierunki przekroczyła sumę 1500. Jak będzie w tym roku? Kandydaci mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów I i II stopnia realizowanych w formie:
  • stacjonarnej – np.: automatyka, cybernetyka i robotyka, technologie kosmiczne i satelitarne oraz inżynieria danych,
  • niestacjonarnej – np.: budownictwo, inżynieria biomedyczna oraz elektrotechnika.
Do oferty edukacyjnej 2023/2024 PG dołączyły trzy nowe kierunki. Już od października studenci rozpoczną kształcenie na: budowie maszyn i okrętów, inżynierii odzysku surowców i energii oraz okręty i konstrukcje morskie.
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024 na studia na Politechnice Gdańskiej wystartowała 17 maja 2023 r. I etap rekrutacji na studia I stopnia na wszystkie kierunki, oprócz architektury, potrwa do 10 lipca 2023 r. W tym terminie kandydaci muszą:
  • zarejestrować się w systemie eRekrutacja, 
  • wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł, 
  • potwierdzić dane osobowe poprzez profil zaufany,
  • przesłać elektronicznie skan świadectwa dojrzałości.
Lista rankingowa na studia stacjonarne I stopnia zostanie opublikowana 17 lipca 2023 r. o godzinie 16:00. Osoby zakwalifikowane będą zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów w terminie od 18 do 24 lipca 2023 r. Z kolei 27 lipca 2023 r. zostanie udostępniona lista osób przyjętych na studia.
UWAGA! Dla kierunku architektura terminy nieco się różnią. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej uczelni.  
 

Internetowa rekrutacja kandydatów

Politechnika Gdańska jest uczelnią umiejscowioną nad wybrzeżem Bałtyku. Studenci będą mieli możliwość przeżyć kilka kolejnych lat swojego życia w rejonie, w którym króluje natura: przepiękne plaże, jeziora i lasy. Gdańsk jest najlepszym miastem do życia, nauki, pracy i oczywiście relaksu. Bliski kontakt z naturą umożliwia mieszkańcom prowadzenie aktywnego trybu życia: kitesurfing, wspinaczka, żeglarstwo, bieganie, koszykówka i wiele, wiele więcej.
Politechnika Gdańska jest drugą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce według rankingu MEiN, zaliczana jest również do grona najlepszych polskich szkół wyższych. Studenci PG realizują swoje kształcenie w połączeniu teorii z praktyką, dodatkowo mają możliwość realizacji swoich pasji i projektów w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Politechnika Gdańska umożliwia swoim podopiecznym odbycie stażów i praktyk w najlepszych firmach na Pomorzu, dzięki czemu absolwenci uczelni stają się rozchwytywanymi kandydatami na rynku pracy.

Komentarze (0)