Politechnika Gdańska - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Gdańska - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Gdańska - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnikę Gdańską odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 maja 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na PG ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na pg.edu.pl

 

Politechnika Gdańska najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w PG złożyli 31300 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Gdańska przygotowała 5,3 tys. miejsc na 37 kierunkach studiów. Najpopularniejsze okazały się informatyka oraz zarządzanie, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 19 osób. Do popularnych kierunków należały także: ekonomia (ponad 18 osób na jedno miejsce), zielone technologie (ponad 13,5 osób na miejsce), zarządzanie inżynierskie (ponad 13,5 osób na miejsce) oraz gospodarka przestrzenna (prawie 13 osób na miejsce).   

 

Wyniki sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WA PG ustaliła minimum zaliczające sprawdzian predyspozycji architekta 2023:

 • na kierunku architektura: 40 pkt
 • na kierunku architektura (studia w j. angielskim): 40 pkt

 

Politechnika Gdańska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Gdańska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (38 kierunków) i drugiego (34 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PG mogą aplikować na 41 kierunków studiów stacjonarnych oraz 11 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Gdańska kierunki 2024/2025

 

Politechnika Gdańska kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Analityka gospodarcza - Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Architektura - Wydział Architektury
 • Automatyka, cybernetyka i robotyka - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Automatyka, robotyka i systemy sterowania - Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Biotechnologia - Wydział Chemiczny
 • Budowa maszyn i okrętów - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Chemia - Wydział Chemiczny
 • Chemia budowlana - Wydział Chemiczny
 • Ekonomia - Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Energetyka - Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Energetyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Energetyka - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Geodezja i kartografia - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Architektury
 • Informatyka - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Chemiczny
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Inżynieria danych - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Inżynieria danych - Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Inżynieria i technologie nośników energii - Wydział Chemiczny
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Chemiczny
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Inżynieria mechaniczno-medyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Inżynieria odzysku surowców i energii - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Korozja - Wydział Chemiczny
 • Matematyka - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Mechatronika - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Nanotechnologia - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Nanotechnology - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Okręty i konstrukcje morskie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Projektowanie i budowa jachtów - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny
 • Technologie kosmiczne i satelitarne - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Technologie przemysłu 5.0 - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Technologie wodorowe i elektromobilność - Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Transport - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Transport i logistyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
 • Zarządzanie inżynierskie - Wydział Zarządzania i Ekonomii
 • Zielone technologie - Wydział Chemiczny

Dowiedz się więcej: pg.edu.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

lipiec 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od maja do lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na pg.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Gdańskiej znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Gdańskiej 

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Politechniki Gdańskiej powiększyła się o 3 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: budowa maszyn i okrętów, inżynieria odzysku surowców i energii oraz okręty i konstrukcje morskie.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Politechnika Gdańska

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Politechnika Gdańska cieszyła się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia aplikowało niemal 26 tysięcy kandydatów, co uplasowało uczelnię w czołówce najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju.

 

Rekrutacja

Politechnika Gdańska na rok akademicki 2022/2023 na studia I stopnia przygotowała około 5 tysiący miejsc.

W ofercie kształcenia Politechniki Gdańskiej znajduje się 41 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki jak m.in. informatyka oraz budownictwo.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Gdańska

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych były uczelnie techniczne, na które przypadało średnio 4,3 zgłoszenia na jedno miejsce. W roku akademickim Politechnika Gdańska cieszyła się największym zainteresowaniem bowiem na jedno miejsce średnio przypadało 8,2 kandydatów, a najchętniej wybieranymi kierunkami studiów były m.in.: elektrotechnika, inżynieria mechaniczno-medyczna, zielone technologie, zarządzanie inżynierskie oraz inżynieria środowiska.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Gdańska cieszyła się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia aplikowało aż 23,7 tysięcy kandydatów, co uplasowało uczelnię w czołówce najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju.

 

Rekrutacja

Politechnika Gdańska na rok akademicki 2021/2022 na studia I stopnia przygotowała około 4,3 tysiące miejsc.

W ofercie kształcenia Politechniki Gdańskiej znajduje się 39 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki jak m.in. elektrotechnika (1812), inżynieria mechaniczno-medyczna (1347), zielone technologie (1321), zarządzanie inżynierskie (1147) oraz inżynieria środowiska (1019).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: ekonomia (18,53), gospodarka przestrzenna (17,34), automatyka, cybernetyka i robotyka (12,01), projektowanie i budowanie jachtów (11,09), automatyka, robotyka i systemy sterowania (10,92), energetyka (10,92).

 

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska została powołana do życia w 1899 roku decyzją cesarza Wilhelma II. Pięć lat później ukończono wznoszenie budynków pod kierunkiem architekta Alberta Carstena, późniejszego profesora uczelni. Dzisiaj Politechnika Gdańska jest nowoczesną i jedną z najchętniej wybieranych uczelni, która zajmuje się nie tylko kształceniem studentów, lecz również prowadzeniem działalności naukowej, świadczeniem usług badawczych, czy upowszechnianiem osiągnięć nauki.

Na Politechnice Gdańskiej studiuje około 15 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 8 wydziałach i w 12 dyscyplinach naukowych. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci mogą uczestniczyć w bogatym życiu studenckim, gdyż na Politechnice Gdańskiej działa wiele organizacji oraz kół naukowych. Ponadto, studenci mają możliwość uczestnictwa w programach mobilności i wymiany studenckiej.

Oferta dydaktyczna Politechniki Gdańskiej wyróżnia się dużą różnorodnością. Można w niej odnaleźć kierunki realizowane w ramach studiów inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich, niektóre na dodatek w podziale na tryb stacjonarny i niestacjonarny. Katalog edukacyjny zawiera w sobie kierunki od A do Z, a zatem widnieją w nim między innymi Analityka gospodarcza, Gospodarka przestrzenna, Nanotechnologia, Oceanotechnika, Zarządzanie inżynierskie, Zielone technologie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 od 06.05.2024
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Gdańska: znaleziono 48

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka gospodarcza
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka, cybernetyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka, robotyka i systemy sterowania
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budowa maszyn i okrętów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia

niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria danych
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria danych
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i technologie nośników energii
Wydział Chemiczny

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczno-medyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria odzysku surowców i energii
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Korozja
Wydział Chemiczny

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanotechnologia
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanotechnology
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

II stopnia

stacjonarne

Okręty i konstrukcje morskie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie i budowa jachtów
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologie kosmiczne i satelitarne
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

II stopnia

stacjonarne

Technologie przemysłu 5.0
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Technologie wodorowe i elektromobilność
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

I stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie inżynierskie
Wydział Zarządzania i Ekonomii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zielone technologie
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)