14 kierunków studiów do wyboru — rekrutacja 2023/2024 na PUM w Szczecinie

14 kierunków studiów do wyboru — rekrutacja 2023/2024 na PUM w Szczecinie

Studia Szczecin - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

20.06.2023

14 kierunków studiów do wyborurekrutacja 2023/2024 na PUM w Szczecinie

Rekrutacja 2023/2024 na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczęła się 8 maja 2023 r. i potrwa do 18 lipca 2023 r. PUM przygotował ofertę 14 kierunków studiów I, II stopnia oraz jednolitych stacjonarnych na nadchodzący rok akademicki. Najpopularniejszymi kierunkami zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 okazały się: medycyna, stomatologia oraz fizjoterapia. 
 

Kierunki studiów oferowane na PUM w Szczecinie

Oferta dydaktyczna PUM na rok akademicki 2023/2024 zawiera 14 kierunków, realizowanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Kandydaci mają do wyboru studia:
 • I stopnia — np.: ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore, kosmetologia oraz położnictwo,
 • II stopnia — np.: zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, dietetyka kliniczna oraz logopedia kliniczna z terapią zajęciową,
 • jednolite magisterskie — analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, medycyna, stomatologia oraz psychologia zdrowia.
W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 na PUM w Szczecinie najbardziej obleganymi kierunkami według ogólnej liczby zgłoszeń były: kierunek lekarski (ponad 2,9 tys. zgłoszeń), kierunek lekarsko-dentystyczny (ponad 1,3 tys. zgłoszeń), fizjoterapia, kosmetologia, farmacja oraz dietetyka kliniczna. Z kolei, biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, królowały: 
 • kierunek lekarsko-dentystyczny: 17 kandydatów na 1 miejsce,
 • kierunek lekarski: 12 kandydatów na 1 miejsce,
 • kosmetologia: 4 kandydatów na 1 miejsce,
 • biotechnologia medyczna: 3 kandydatów na 1 miejsce,
 • analityka medyczna: 3 kandydatów na 1 miejsce.
 

Rekrutacja 2023/2024 na PUM w Szczecinie. Jak zapisać się na studia?

Rekrutacja na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie wystartowała 8 maja 2023 r. W zależności od kierunku potrwa maksymalnie do 18 lipca 2023 r.
 
Poniżej prezentujemy harmonogram rekrutacji dla poszczególnych wydziałów i kierunków studiów:
 • Wydział Medycyny i Stomatologii, kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny

Terminy rejestracji oraz wpłaty opłaty rekrutacyjnej: do 11 lipca 2023 r.

Termin złożenia dokumentów: zostanie podany na listach rankingowych.

 • Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunki: dietetyka kliniczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, logopedia kliniczna z terapią zajęciową, fizjoterapia oraz psychologia zdrowia
Terminy rejestracji oraz wpłaty opłaty rekrutacyjnej: do 18 lipca 2023 r.
Termin złożenia dokumentów: zostanie podany na listach rankingowych.
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek: ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore
Terminy rejestracji oraz wpłaty opłaty rekrutacyjnej: do 11 lipca 2023 r.
Termin złożenia dokumentów: zostanie podany na listach rankingowych.
 • Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna
Terminy rejestracji oraz wpłaty opłaty rekrutacyjnej: do 18 lipca 2023 r.
Termin złożenia dokumentów: zostanie podany na listach rankingowych.
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie od 20 lat uczestniczy w Erasmus+. Za pośrednictwem programu zarówno studenci, jak i pracownicy placówki mogą wyjeżdżać do uczelni w Belgii, Hiszpanii, Litwy, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Turcji i Włoszech. Uczestnicy programu Erasmus+ zdobywają nowe doświadczenia naukowe, szlifują znajomość języków obcych oraz mają okazję poznawać tradycje i zwyczaje innych narodów. 
Warto wspomnieć, że Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie współpracuje z renomowanymi naukowymi ośrodkami zagranicznymi. PUM jest wiodącą uczelnią medyczną w kraju, czego potwierdzeniem są liczne sukcesu studentów i pracowników naukowych. Pomorski Uniwersytet Medyczny odniósł szczególne osiągnięcia w genetyce i patologii nowotworowej oraz w badaniach nad komórkami macierzystymi.

Komentarze (0)