Rekrutacja 2023/2024 na PRz wystartowała 1 czerwca 2023 r.

Rekrutacja 2023/2024 na PRz wystartowała 1 czerwca 2023 r.

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

21.06.2023

Rekrutacja 2023/2024 na PRz wystartowała 1 czerwca 2023 r.

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Rzeszowską rozpoczęła się 1 czerwca 2023 r. Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia mają czas do 12 lipca 2023 r., aby dokonać rejestracji w systemie IRK. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza na rok akademicki 2023/2024 przygotowała ofertę 36 kierunków studiów. Jest w czym wybierać!
 

Elektromobilność, lotnictwo i kosmonautyka, a może zarządzanie?

  • stacjonarnej — np.: civil engineering, inżynieria farmaceutyczna oraz finanse i rachunkowość,
  • niestacjonarnej — np.: budownictwo, geodezja i planowanie przestrzenne oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.
W roku akademickim 2023/2024 do oferty dydaktycznej PRz dołączyło siedem nowych kierunków studiów. Od października studenci rozpoczną edukację na kierunkach: chemical engineering and technology, clean energy, inżynieria mechaniczna, inżynieria procesów biznesowych, inżynieria wzornictwa przemysłowego, modern management oraz technologie wodorowe.
 

Rekrutacja na PRz na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 na PRz wystartowała 1 czerwca 2023 r. I etap rekrutacji na studia I stopnia potrwa do 12 lipca 2023 r. dla wszystkich kierunków, oprócz architektury. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowej nastąpi 14 lipca 2023 r.
W terminie do 18 lipca osoby zakwalifikowane na studia będą zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów w placówce. WAŻNE! Dokumenty wysłane drogą pocztową muszą dotrzeć do Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Rzeszowskiej do dnia 18 lipca 2023 r. do godz. 15:00. Lista osób przyjętych na studia z list podstawowych zostanie opublikowana 19 lipca 2023 r.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Politechnika Rzeszowska w swej tradycji nawiązuje do górnictwa i przemysłu naftowego, którego źródła związane są z Małopolską w XIX wieku. Na przestrzeni lat uczelnia dynamicznie się zmieniała, do oferty edukacyjnej dołączył program lotniczego kształcenia. Pierwsi studenci i absolwenci odbyli swe pasowanie na lotnika i promocje na pilota. Obecnie Politechnika Rzeszowska jest nowoczesnym ośrodkiem naukowym ściśle powiązanym z przemysłem, należąc do grona najlepszych polskich uczelni technicznych
Politechnika Rzeszowska czynnie współpracuje z władzami regionalnymi i samorządowymi, środowiskiem kultury oraz przemysłem. Dzięki ów kooperacji program kształcenia jest doskonalony z roku na rok, a wszystko po to, by jak najlepiej przygotować absolwentów do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym w wymiarze regionalnym i narodowym. Misją Politechniki Rzeszowskiej jest kultywacja i kreacja technicznego, historycznego, a również kulturalnego dziedzictwa narodowego.

Komentarze (0)