Politechnika Rzeszowska - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Rzeszowska - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Rzeszowska - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnice Rzeszowskiej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na PRz zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.prz.edu.pl

 

Politechnika Rzeszowska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Rzeszowska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (34 kierunki) i drugiego (29 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PRZ mogą aplikować na 37 kierunków studiów stacjonarnych oraz 17 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Rzeszowska kierunki 2024/2025

 

Politechnika Rzeszowska kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Architektura - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Zarządzania
 • Biotechnologia - Wydział Chemiczny
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Chemical engineering and technology - Wydział Chemiczny
 • Civil engineering - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Clean energy - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Elektromobilność - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Energetyka - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Zarządzania
 • Geodezja i planowanie przestrzenne - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Inteligentne systemy i technologie produkcji - Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Chemiczny
 • Inżynieria farmaceutyczna - Wydział Chemiczny
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Inżynieria mechaniczna - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Inżynieria procesów biznesowych - Wydział Zarządzania
 • Inżynieria środków transportu - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
 • Inżynieria w medycynie - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Logistyka - Wydział Zarządzania
 • Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli
 • Mechatronika - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Modern management - Wydział Zarządzania
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny
 • Technologie wodorowe - Wydział Chemiczny
 • Transport - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

Dowiedz się więcej: rekrutacja.prz.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2024

Elektroniczna rejestracja - I tura (kierunek architektura) od 1 czerwca 2024
Egzamin wstępny (kierunek architektura) czerwiec 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 1 czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.prz.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Rzeszowskiej znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Rzeszowie

kierunki studiów w Rzeszowie

uczelnie i studia w Rzeszowie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Rzeszowskiej

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Politechniki Rzeszowskiej powiększyła się o 7 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: chemical engineering and technology, clean energy, inżynieria mechaniczna, inżynieria procesów biznesowych, inżynieria wzornictwa przemysłowego, modern management oraz technologie wodorowe.

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska jest najstarszą uczelnią na Podkarpaciu, której początki sięgają lat 50 XX wieku. Uczelnia wyróżnia się nie tylko prowadzonym kształceniem i podejmowanymi działaniami o charakterze naukowo- badawczym i rozwojowym, lecz również tym, że jako pierwsza uczelnia techniczna w kraju zaczęła kształcić pilotów lotnictwa cywilnego.

Dzisiaj Politechnika Rzeszowska jest uczelnią, w której kształci się ponad 14 tysięcy studentów; uczelnią mogącą pochwalić się nowoczesną bazą badawczą i laboratoryjną, a także tym, że poprzez współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem i środowiskiem kultury doskonali programy kształcenia przygotowując absolwentów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym w wymiarze lokalnym i narodowym.

Politechnika Rzeszowska prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej. Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu umiejętności i zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramach zajęcia. Każdy wydział posiada bowiem liczne koła naukowe.

Dużym zainteresowaniem studentów Politechniki Rzeszowskiej cieszy się działalność Działu Współpracy Międzynarodowej. Dzięki niemu mogą oni uczestniczyć w różnych programach wymiany i mobilności, na czele z Erasmus+ i Nawa, czy też na podstawie umów bilateralnych, podpisanych z uczelniami między innymi z Włoch, Niemiec, Kanady, czy Korei Południowej.

Oferta edukacyjna Politechniki Rzeszowskiej charakteryzuje się sporą różnorodnością. Proponowane kierunki to dosłownie obszar od A do Z, a zatem od Architektury, przez Lotnictwo i kosmonautykę, po Zarządzanie i inżynierię produkcji.

Kierunki realizowane przez Politechnikę Rzeszowską to kierunki najpopularniejsze i najchętniej obierane przez kandydatów.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2024 do 11.07.2024 od 01.06.2024 do 12.09.2024
Studia II stopnia od 01.06.2024 do 12.09.2024 od 01.06.2024 do 12.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 12.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 12.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 12.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: znaleziono 39

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemical engineering and technology
Wydział Chemiczny

I stopnia

stacjonarne

Civil engineering
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

I stopnia

stacjonarne

Clean energy
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

II stopnia

stacjonarne

Elektromobilność
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i planowanie przestrzenne
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inteligentne systemy i technologie produkcji
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Chemiczny

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria farmaceutyczna
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria mechaniczna
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów biznesowych
Wydział Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środków transportu
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria w medycynie
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Modern management
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie wodorowe
Wydział Chemiczny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)