Elektroniczna rejestracja na studia 2023/2024 w PO zakończy się 9 lipca 2023 r.

Elektroniczna rejestracja na studia 2023/2024 w PO zakończy się 9 lipca 2023 r.

Studia Opole - Politechnika Opolska

27.06.2023

Elektroniczna rejestracja na studia 2023/2024 w PO zakończy się 9 lipca 2023 r.

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Opolską wystartowała 1 maja 2023 r. I etap rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 9 lipca. W tym terminie kandydaci muszą dokonać elektronicznej rejestracji oraz uiścić opłatę rekrutacyjną. W ofercie edukacyjnej PO znalazło się ponad 20 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
 

Computer engineering, wzornictwo przemysłowe, a może automatyka i robotyka?

Politechnika Opolska na rok akademicki 2023/2024 przygotowała ofertę 26 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednego kierunku magisterskiego, jakim jest fizjoterapia. Program kształcenia może być realizowany w formie:
  • stacjonarnej - 27 kierunków, w tym m.in.: elektronika i systemy komputerowe, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne. 
  • niestacjonarnej - 15 kierunków, w tym m.in.: dietetyka i jakość żywności, management oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.
Politechnika Opolska oferuje kształcenie na kierunkach technicznych, finansowych i medycznych. Każdy student, który ukończył pierwszy cykl studiów, może zmienić kierunek studiów i rozpocząć na nim studia magisterskie. Warto wspomnieć, że w uczelni działa Akademickie Biuro Karier. Jego pracownicy służą pomocą i radą studentom Politechniki. Konsultacje z pracownikami ABK są gwarancją swobodnego startu w życie zawodowe. Pracownicy Biura Karier pomagają również przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych i można z nimi skonsultować swoje CV. 

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na Politechnikę Opolską

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Opolską rozpoczęła się 1 maja 2023 r. I etap rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zakończy się 9 lipca 2023 r. o godzinie 23:00. Przyjmowanie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych nastąpi w terminach: 14-15 lipca oraz 17-20 lipca 2023 r. w godzinach 10:00-16:00.
Egzamin wstępny dla kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura odbędzie się 12 lipca. Z kolei kandydaci na kierunek sport i bezpieczeństwo podejdą do egzaminu w terminie 11-13 lipca 2023 r. Z kolei rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek architektura odbędzie się 13 lipca 2023 r. 
Wyniki kwalifikacji I etapu rekrutacji 2023/2024 na PO zostaną ogłoszone 14 lipca 2023 r. Lista osób przyjętych na studia zostanie opublikowana 21 lipca 2023 r. o godzinie 14:00.
II tura rekrutacji wystartuje pod koniec lipca 2023 r. Od 31 lipca do 17 września 2023 r. kandydaci będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia z II tury zostanie ogłoszona 22 września 2023 r. 
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Politechnika Opolska to "kameralna" i przyjazna uczelnia z ponad półwieczną tradycją i nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym. Dzięki licznym współpracom uczelni studenci mogą odbywać praktyki i staże w największych firmach w regionie i bez problemu znajdują tam pracę. Ifm eco link, Itaka, Elektrownia Opole, Cementownia Górażdże, Polaris czy Sindbad to zaledwie jedne z wielu sprawdzonych partnerów PO. 
Politechnika Opolska w ostatnich latach zainwestowała dziesiątki milionów euro w porządne prawdziwe laboratoria. Wiele z nich, jak Laboratorium neuro science, które bada interakcje mózg-komputer, czy Laboratorium Ruchu, które bada kadrę olimpijską, należy do najlepszych tego typu laboratoriów w Polsce.

Komentarze (0)