Rekrutacja 2023/2024 na WUM zbliża się ku końcowi

Rekrutacja 2023/2024 na WUM zbliża się ku końcowi

Studia Warszawa - Warszawski Uniwersytet Medyczny

05.07.2023

Rekrutacja 2023/2024 na WUM zbliża się ku końcowi

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 na Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM). Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków studiów, w sumie 16, z czego trzy są prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Proces rekrutacji rozpoczął się 8 maja 2023 roku, a kandydaci mają czas do 10 lipca 2023 roku na elektroniczną rejestrację. Wyniki I tury tegorocznej rekrutacji zostaną ogłoszone 14 lipca 2023 r.

 

Farmacja, pielęgniarstwo, a może zdrowie publiczne?

Wybór kierunku studiów jest jednym z najwazniejszych momentów w życiu młodego człowieka, albowiem jego decyzja może ukształtować jego przyszłą karierę zawodową. Kierunki medyczne są powszechnie uważane za jedne z najtrudniejszych studiów. Utrzymają się na nich tylko najlepsi, a za kilka lat dyplomem i tytułem lekarza będą mogli pochwalić się tylko ci najzdolniejsi.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zapewnia możliwość kształcenia na różnych poziomach. Studenci mogą podjąć studia na poziomie licencjackim (10 kierunków), magisterskim (7 kierunków) oraz jednolitym magisterskim (5 kierunków).

Wśród oferowanych kierunków znajdują się m.in. fizjoterapia, położnictwo, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne, farmacja i wiele innych. Istnieje również możliwość kontynuowania nauki na poziomie podyplomowym lub doktoranckim. Studia na WUM można odbywać w trybie stacjonarnym na 15 kierunkach, takich jak analityka medyczna, oraz w trybie niestacjonarnym w ramach programu kształcenia na 8 kierunkach, m.in. farmacja i higiena stomatologiczna.

 

Rekrutacja 2023/2024 na WUM

Harmonogram rekrutacji na WUM na rok akademicki 2023/2024 jest następujący: pierwszy etap rekrutacji rozpoczął się 8 maja 2023 roku, a 10 lipca 2023 roku upływa termin wyboru kierunku i wniesienia opłaty rekrutacyjnej. System Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostanie zamknięty 11 lipca 2023 roku.

Pierwsze odcięcie na liście rankingowej odbędzie się 14 lipca 2023 roku, a zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu składania dokumentów. Przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych rozpocznie się 18 lipca 2023 roku. Należy jednak pamiętać, że daty mogą ulec zmianie, dlatego kandydaci powinni regularnie sprawdzać informacje na swoim koncie w systemie IRK.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Warszawski Uniwersytet Medyczny, założony w 1809 roku, jest jednym z najstarszych i najważniejszych ośrodków naukowo-medycznych w Polsce. Obecnie na uczelni pracuje 1855 nauczycieli akademickich, w tym 179 profesorów tytularnych. W roku akademickim 2022/2023 WUM kształciło 10 068 studentów, w tym także 787 studentów zagranicznych, 270 doktorantów i 399 słuchaczy studiów podyplomowych.

Misją uczelni jest zapewnienie najwyższej jakości kształcenia opartego na innowacyjnej medycynie i prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie. WUM dąży do kompleksowego rozwoju nauki i dydaktyki, tworząc organy kolegialne odpowiedzialne za działalność naukową, takie jak rady specjalistyczne, oraz dbając o wysoką jakość kształcenia na poszczególnych wydziałach.

Komentarze (0)