Warszawski Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2023/2024

Warszawski Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2023/2024

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia 2023/2024 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 8 maja 2023 do 10 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na WUM zostaną ogłoszone 14 lipca 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja-info.wum.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie dla kandydatów na studia prowadzone w języku polskim

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 8 maja do 10 lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

14 lipca 2023

Składanie dokumentów - I tura

od 17 lipca 2023

Zakończenie rekrutacji

wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 8 maja do 18 sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników  od 24 sierpnia 2023
Składanie dokumentów od 28 sierpnia 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od maja do sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji od lipca do sierpnia 2023
Składanie dokumentów* od lipca do sierpnia 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od maja do września 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji od sierpnia do września 2023

Składanie dokumentów*

od sierpnia do września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

* przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów

**Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja-info.wum.edu.pl

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki - rekrutacja 2023/2024

Warszawski Uniwersytet Medyczny w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 16 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WUM mogą aplikować na 15 kierunków studiów stacjonarnych oraz 8 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki 2023/2024

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów 2023/2024

 • Analityka medyczna - Wydział Farmaceutyczny WUM
 • Audiofonologia z protetyką słuchu - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
 • Elektroradiologia Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
 • Farmacja - Wydział Farmaceutyczny WUM
 • Fizjoterapia - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
 • Higiena stomatologiczna - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski WUM
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia) - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
 • Logopedia ogólna I kliniczna - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
 • Pielęgniarstwo -  Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
 • Położnictwo -  Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu WUM
 • Techniki dentystyczne - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
 • Toksykologia z elementami kryminalistyki - Wydział Farmaceutyczny WUM
 • Zdrowie publiczne - Wydział Nauk o Zdrowiu WUM

dowiedz się więcej WUM - profil uczelni

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesną uczelnią, której historia sięga 1809 roku. Ponadto, jest istotnym ośrodkiem naukowym specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. To, co wyróżnia stołeczną uczelnię to bogata oferta dydaktyczna dostosowana do wymagań i potrzeb współczesnego rynku pracy, międzynarodowy wymiar kształcenia, a także baza naukowo- dydaktyczna, na którą składają się największe warszawskie szpitale.

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. W ofercie uczelni są także studia doktoranckie oraz podyplomowe.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w kilku programach dotyczących mobilności. Czekają na nich: Erasmus+, CEEPUS, MOSTUM, jak również szansa na stypendia zagraniczne. Oprócz tego, otrzymują oni możliwość działalności w różnego rodzaju towarzystwach, organizacjach i ponad 200 kołach naukowych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.05.2023 do 10.07.2023
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.05.2023 do 10.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny - studia 2023

Kierunki studiów - Warszawski Uniwersytet Medyczny: znaleziono 16

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka medyczna

jednolite

stacjonarne

Audiofonologia z protetyką słuchu

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektroradiologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Farmacja

jednolite

stacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne

Higiena stomatologiczna

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia ogólna i kliniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Położnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne

Techniki dentystyczne

I stopnia

stacjonarne

Toksykologia z elementami kryminalistyki

II stopnia

niestacjonarne

Zdrowie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)