WAT — najbardziej oblegane kierunki rekrutacji 2023/2024

WAT — najbardziej oblegane kierunki rekrutacji 2023/2024

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

05.08.2023

WAT — najbardziej oblegane kierunki rekrutacji 2023/2024

Rekrutacja na Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie na rok akademicki 2023/2024 dobiegła końca, przynosząc wzmożoną konkurencję wśród kandydatów. Akademia przygotowała bogatą ofertę edukacyjną, składającą się z 40 kierunków studiów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, realizowanych w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

 

Wyniki rekrutacji 2023/2024

W tegorocznej rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie udział wzięło łącznie ponad 13 tysięcy kandydatów, w tym 3300 na studia wojskowe oraz 9743 na studia cywilne. Kandydaci mieli do wyboru 40 kierunków studiów, 27 z nich miało charakter cywilny, natomiast 13 było kierunkami wojskowymi. Nowymi dodatkami do oferty edukacyjnej WAT było 8 kierunków studiów, takich jak np.: technologie przełomowe (studia cywilne), logistyka ekonomiczna (studia wojskowe) czy mikroelektronika.

Warto podkreślić, że konkurencja wśród kandydatów była bardzo wysoka. Na kierunkach wojskowych na miejsce ubiegało się średnio około 2 kandydatów, podczas gdy na niektórych popularnych kierunkach cywilnych liczba ta przekraczała 5 kandydatów na jedno miejsce.

Najpopularniejszym kierunkiem studiów wojskowych okazała się logistyka ekonomiczna, gdzie na jedno miejsce przypadało ponad 5 kandydatów. Kolejnymi popularnymi kierunkami były kryptologia i cyberbezpieczeństwo, geodezja i kartografia oraz inżynieria bezpieczeństwa. To właśnie na tych kierunkach rywalizacja była najbardziej zacięta.

W przypadku studiów cywilnych, kryptologia i cyberbezpieczeństwo były najbardziej pożądanym kierunkiem, gdzie aż 9 kandydatów starało się o jedno miejsce. Następnie informatyka, inżynieria kosmiczna i satelitarna oraz budownictwo cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów na WAT w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej:
 • Logistyka (profil praktyczny): 434 kandydatów
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo: 188 kandydatów
 • Geodezja i kartografia: 174 kandydatów
 • Elektronika i telekomunikacja: 120 kandydatów
 • Mechatronika: 105 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
Wojskowa Akademia Techniczna - najpopularniejsze kierunki studiów wojskowych pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Logistyka ekonomiczna (profil praktyczny): 5,16 kandydatów
 • Logistyka (profil praktyczny): 3,52 kandydatów
 • Geodezja i kartografia: 2,76 kandydatów
 • Inżynieria bezpieczeństwa: 2,73 kandydatów
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo: 2,14 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Wojskowa Akademia Techniczna - najpopularniejsze kierunki studiów cywilnych pod względem liczby osób na 1 miejsce:

 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo: 9 kandydatów
 • Informatyka: 9 kandydatów
 • Zarządzanie: 6 kandydatów
 • Logistyka (profil praktyczny): 3 kandydatów
 • Budownictwo zrównoważone: 3 kandydatów
 • Lotnictwo i kosmonautyka: 3 kandydatów
 • Geodezja i kataster: 3 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Komentarze (0)