Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza rekrutację dodatkową na wolne miejsca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza rekrutację dodatkową na wolne miejsca

Studia Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.08.2023

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza rekrutację dodatkową na wolne miejsca

Wyniki pierwszej tury rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostały ogłoszone 14 lipca 2023 r. Uczelnia zgromadziła duże zainteresowanie kandydatów na studia, a wśród najbardziej obleganych kierunków znalazły się psychologia, kryminologia oraz public relations i zarządzanie informacją. Pod koniec lipca ruszył dodatkowy nabór na UMCS na te kierunki, na których liczba miejsc nie została wykorzystana. Harmonogram rekrutacji zależny jest od wybranego kierunku.
 

Duży sukces pierwszej tury rekrutacji 2023/2024 na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na rok akademicki 2023/2024 przygotował szeroką ofertę 97 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Kandydaci mogli wybrać formę studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Dla absolwentów szkół średnich uczelnia przygotowała 7,2 tysiące miejsc na blisko 90 kierunkach stacjonarnych.
W pierwszej turze rekrutacji najtrudniej było dostać się na psychologię, tam o jedno miejsce rywalizowało prawie 12 kandydatów. Srebrny medal popularności otrzymała kryminologia, na której na jedno miejsce aplikowało ponad 10 osób. Z kolei na public relations i zarządzanie informacją o jedno miejsce walczyło prawie 9 kandydatów. Do grona popularnych kierunków pierwszej tury rekrutacji na UMCS należą także: lingwistyka stosowana, anglistyka, zarządzanie, dziennikarstwo komunikacja społeczna oraz jazz i muzyka estradowa.
 

Rekrutacja uzupełniająca

Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału, bądź nie zakwalifikowały się na studia w pierwszej turze tegorocznej rekrutacji na UMCS, mają szansę spróbować swoich sił w drugim naborze. Rekrutacja dodatkowa odbywa się na te kierunki, na których nie został wyczerpany limit miejsc. W przypadku kierunków stacjonarnych studiów pierwszego stopnia jest ich aż 57.
Warto zaznaczyć, że rekrutacja dodatkowa odbywa się do wyczerpania limitu miejsc, co oznacza, że liczy się kolejność składania dokumentów. Nie ma potrzeby czekania na wyniki rekrutacji, warto jak najszybciej podjąć kroki. Przy obliczaniu rankingu, uwzględniane są wyniki matur, a przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą punktów.
UWAGA! Harmonogram rekrutacji zależny jest od wybranego kierunku studiów, i tak np.: w przypadku kierunku chemia, specjalność analityka chemiczna ostatnim dniem internetowej rejestracji jest 12 września 2023 r., dziennikarstwa i komunikacji społecznej – 20 września 2023 r., a kierunku prawno-biznesowego – 22 września 2023 r.
Szczegółowy harmonogram dostępny jest przy poszczególnych kierunkach w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UMCS w Lublinie.
 

Kierunki stacjonarnych studiów I stopnia, na których prowadzony jest dodatkowy nabór:

 • Administracja i zarządzanie publiczne 
 • Analityka gospodarcza 
 • Animacja kultury 
 • Archeologia 
 • Architektura informacji 
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • Bezpieczeństwo narodowe 
 • Bezpieczeństwo radiacyjne 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 • Biologia
 • Biology 
 • Business analytics
 • Chemia, specjalność: analityka chemiczna 
 • Chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna 
 • Chemia, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków 
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
 • Ekonomia 
 • Europeistyka 
 • Filozofia 
 • Fizyka 
 • Fizyka techniczna 
 • Geografia 
 • Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe 
 • Geoinformatyka 
 • Geowizualizacja historyczna i archeologiczna 
 • Germanistyka 
 • Gospodarka przestrzenna 
 • Historia 
 • International relations 
 • Inżynieria światłowodowa
 • Kognitywistyka 
 • Kreatywność społeczna 
 • Logistyka 
 • Logopedia z audiologią 
 • Matematyka
 • Matematyka w finansach 
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
 • Nauczanie matematyki i informatyki 
 • Pedagogika 
 • Politologia
 • Polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie 
 • Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie 
 • Praca socjalna 
 • Prawno - administracyjny 
 • Prawno - biznesowy 
 • Rusycystyka 
 • Socjologia 
 • Społeczeństwo informacyjne 
 • Stosunki międzynarodowe 
 • Sustainability management 
 • Technical physics 
 • Tourism management 
 • Turystyka historyczna 
 • Turystyka i rekreacja 
 • Zarządzanie 
 • Zarządzanie w politykach publicznych 

Komentarze (0)