Druga tura rekrutacji na UPJP2 w Krakowie

Druga tura rekrutacji na UPJP2 w Krakowie

Studia Kraków - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

16.08.2023

Druga tura rekrutacji na UPJP2 w Krakowie

Pierwsza tura rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie została przeprowadzona w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 24 lipca 2023 r. Kandydaci poznali swoje wyniki do 26 lipca 2023 r. Jednakże nie wszystkie miejsca zostały wypełnione, dlatego uczelnia zdecydowała się na przeprowadzenie naboru uzupełniającego. Rozpoczął się on 2 sierpnia 2023 r. i w zależności od kierunku potrwa do 13-24 września 2023 r.
 

Rekrutacja 2023/2024 na UPJP2

Tegoroczna rekrutacja wystartowała wraz z początkiem czerwca 2023 r. Kandydaci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich mieli czas do 24 lipca 2023 r. na dokonanie elektronicznej rejestracji i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Wyniki pierwszej tury rekrutacji 2023/2024 na UPJP2 zostały ogłoszone do 26 lipca 2023 r.
W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na rok akademicki 2023/2024 znalazło się 18 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Kandydaci mogli zdecydować się na realizację studiów w formie stacjonarnej - 18 kierunków lub niestacjonarnej - 3 kierunków. 
 

Druga tura rekrutacji 

Trwa dodatkowy nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Kandydaci, w zależności od wybranego kierunku będą mieli czas do 13-24 września na elektroniczną rejestrację oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Przyszli studenci mogą aplikować na 11 kierunków studiów licencjackich, 5 kierunków jednolitych magisterskich oraz 9 kierunków magisterskich.
Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi od 19 do 25 września 2023 r. do godziny 15:000. Następnie, osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą zobowiązani do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie 20-21 września, 20 – 22 września lub 26-28 września, w zależności od kierunku. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajduje się na portalu Internetowej Rekrutacji Kandydatów w terminarzu poszczególnych kierunków studiów.

 

Lista kierunków studiów z otwartą rekrutacją

Poniżej prezentujemy listę kierunków studiów, na których uruchomiona została druga tura rekrutacji oraz odpowiednią datę zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów.
Stacjonarne studia pierwszego stopnia:
  • do 14 września 2023 r. do godziny 12:00: digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • do 18 września 2023 r. do godziny 12:00: filozofia, archiwistyka, historia, turystyka i zarządzanie dziedzictwem, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, nauki o rodzinie, praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne), pedagogika 
 
Stacjonarne jednolite studia magisterskie:
  • do 13 września 2023 r. do godziny 12:00: psychologia
  • do 18 września 2023 r. do godz. 12:00: prawo kanoniczne, teologia, specjalność: teologia katechetyczno-pastoralna, teologia, specjalność: teologia systematyczna 
  • do 24 września do godziny 12:00: teologia, specjalność: teologia kapłańska
 
Stacjonarne studia drugiego stopnia:
  • do 18 września 2023 r. do godziny 12:00: filozofia, historia, turystyka i zarządzanie dziedzictwem, historia sztuki, nauki o rodzinie, pedagogika, praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne)
  • do 21 września 2023 r. do godziny 12:00: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikowanie promocyjno-wizerunkowe (stacjonarne i niestacjonarne)
 
Ponadto przypominamy, że na Wydziale Teologicznym w Tarnowie nadal trwa pierwsza tura rekrutacji na kierunki: teologia, specjalność: teologia katechetyczno-pastoralna oraz teologia, specjalność: teologia kapłańska. Zakończy się ona 18 września 2023 r.

Komentarze (0)