Rekrutacja uzupełniająca na UWM w Olsztynie

Rekrutacja uzupełniająca na UWM w Olsztynie

Studia Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

23.08.2023

Rekrutacja uzupełniająca na UWM w Olsztynie

17 lipca 2023 r. zostały ogłoszone wyniki pierwszej tury rekrutacji na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. W czerwcowo-lipcowym naborze udział wzięło ponad 12 tysięcy kandydatów! Najpopularniejszymi kierunkami okazały się: medycyna, weterynaria, psychologia oraz prawo. 5 września 2023 r. rozpocznie się druga tura rekrutacji na UWM na studia w języku polskim, elektroniczna rejestracja potrwa do 13 września do godziny 15:00. 
 

Podsumowanie dotychczasowej rekrutacji 

Pierwsza tura rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 rozegrała się w terminie od 7 czerwca do 11 lipca 2023 r. Kandydaci mieli do wyboru 69 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, mogli zdecydować się na podjęcie studiów w formie stacjonarnej (69 kierunków) bądź niestacjonarnej (24 kierunki). 
Aż 12438 osób wzięło udział w podstawowym naborze. Najliczniejsza grupa aplikacji spłynęła na kierunek lekarski - 2557. Z kolei na weterynarię spłynęło aż 1385 zgłoszeń, a na psychologię 825. Kandydaci chętnie wybierali również prawo, na które odnotowano 702 aplikacji. W gronie dziesiątki najbardziej obleganych kierunków pierwszej tury rekrutacji 2023/2024 znalazły się również: kryminologia, informatyka, ekonomia, zarządzanie, filologia angielska oraz pielęgniarstwo. 
 

Druga tura rekrutacji na UWM w Olsztynie

Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie w drugiej turze rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski mogą wybierać spośród 54 kierunków studiów stacjonarnych, na których limit miejsc nie został wyczerpany. Są to m.in.: administracja, pedagogika specjalna, czy zootechnika. Natomiast licencjaci mogą zdecydować się na podjęcie stacjonarnych studiów drugiego stopnia na 30 kierunkach, np.: historia, logopedia, czy pedagogika. 
Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego w dodatkowym naborze na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim prezentuje się następująco:
 • od 05.09.2023 do 13.09.2023 r. do godz. 15:00 - Rejestracja w systemie IRK i dokonanie opłaty rekrutacyjnej (www.irk.uwm.edu.pl) 
 • 15.09.2023 r. - Egzaminy wstępne na kierunkach, na których kryteria kwalifikacji przewidują przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmowy kwalifikacyjnej
 • 18.09.2023 r. - Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 • do 26.09.2023 r. do godziny 15:00 - Składanie dokumentów
 • 27.09.2023 r. - Ogłoszenie wyników rekrutacji

Lista kierunków studiów z otwartą rekrutacją dodatkową

Studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:
 • Administracja
 • Administracja (studia w Ełku)
 • Analityka i zarządzanie publiczne
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia w Ełku
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Doradztwo podatkowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Gastronomia - sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Geoinformatyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Ichtiologia i akwakultura
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria w logistyce
 • Leśnictwo
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia w Ełku)
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo (studia w Ełku)
 • Politologia i stosunki międzynarodowe
 • Położnictwo
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Teologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Studia stacjonarne drugiego stopnia:
 • Administracja
 • Administracja (studia w Ełku)
 • Analityka i zarządzanie publiczne
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Biologia
 • Chemia
 • Dietetyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • Filologia polska
 • Filozofia
 • Historia
 • Interdyscyplinarne studia strategiczne
 • Kryminologia
 • Lingwistyka w biznesie
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika
 • Pielęgniarstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Doradztwo podatkowe
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Geodezja i kartografia
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Prawo
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Inżynieria środowiska
 • Pedagogika
 • Zarządzanie

Komentarze (0)