Matura poprawkowa z matematyki 2023 r.

Matura poprawkowa z matematyki 2023 r.

Matura poprawkowa z matematyki 2023 r.

24.08.2023

Matura poprawkowa z matematyki 2023

Ponad 31 000 absolwentów szkół średnich zadeklarowało chęć podejścia do matury poprawkowej. We wtorek 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00 rozpoczęła się egzamin poprakowy z matematyki. Na rozwiązanie arkusza abiturienci mieli 180 minut w formule 2023 oraz 170 minut w formule 2015. "Poprawka była o wiele trudniejsza" mówili zdający. 
 

Matematyka — królowa nauk 

Do egzaminu poprawkowego podchodzą ci absolwenci szkół średnich, którym nie udało się zdobyć wyniku 30% lub wyższego na majowej maturze z przedmiotów obowiązkowych. Najwięcej zdających co roku podchodzi do poprawki z matematyki. To właśnie przed maturą z tego przedmiotu panuje największa panika, co zazwyczaj skutkuje tym, że matematyka jest maturą o największym procencie niezdawalności spośród wszystkich egzaminów obowiązkowych. Polecenia znajdujące się w arkuszu poprawkowym często bywają bardziej skomplikowane niż te w podstawowym terminie. Ponadto stres towarzyszący abiturientom jest jeszcze większy, bowiem podchodzą do egzaminu z przeświadczeniem, że jest to ich ostatnia szansa na uzyskanie świadectwa dojrzałości w tym roku. 
Statystycznie, matura poprawkowa z matematyki bywa trudniejsza od tej, która odbyła się w pierwszym terminie. Tak również było w tym roku. Zdecydowana większość absolwentów szkół średnich, którzy podeszli do matury poprawkowej 2023 z matematyki podzielili się swoim niezadowoleniem z treści zadań na swoich profilach społecznościowych: "Jak robiłem arkusze z poprzednich lat, to szło mi dobrze. Natomiast ta matura to jest jakiś nieśmieszny żart, co to ma być, to jest chyba jedna z trudniejszych poprawek" - pisali. Pośród wszystkich opinii pojawiło się kilka nielicznych pozytywnych, takich jak np.: "poprawkowa z matmy też była prosta". Jednakże zdecydowana większość zdających była załamana tą poprawką, uczniowie powtarzali "spotkamy się na poprawce za rok". Niektórzy tę poprawkę egzaminacyjną nazwali nawet "najcięższym arkuszem z ostatnich lat".
 

Arkusz egzaminacyjny

Warto przypomnieć, że do matury poprawkowej mogą przystąpić ci abiturienci, którym nie powiodło się tylko na jednym egzaminie obowiązkowym. W sytuacji, w której absolwent nie zdał dwóch lub większej ilości przedmiotów był zmuszony do powtórzenia egzaminu maturalnego w przyszłym roku. Każdy absolwent szkoły średniej, podchodzący do matury musiał uzyskać co najmniej 30 %. W arkuszu z matematyki na poziomie podstawowym znalazły się zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. Zdający mógł uzyskać maksymalnie 46 punktów za poprawne wypełnienie arkusza. Na maturze poprawkowej obowiązywały te same wymagania, jak na egzaminie, który odbył się w maju. 
Do egzaminu poprawkowego podeszli zarówno absolwenci, którzy pisali formułę 2015 matury, jak i 2015. W arkuszach pojawiły się m.in. zadania z funkcji, nierówności, potęg, ułamków, logarytmów, kątów, układów równań i współrzędnych oraz ciągów arytmetycznych. Zdający poprawkowe egzaminy poprawkowe poznają wyniki 8 września 2023 r. Już w ten sam dzień w swoich szkołach będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia i informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Od tego momentu abiturienci będą również mieli możliwość wzięcia udziały w trwających rekrutacjach uzupełniających na uczelniach.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia