Ostatni dzień elektronicznej rejestracji III naboru na UPWr

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji III naboru na UPWr

Studia Wrocław - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

18.09.2023

Ostatni dzień elektronicznej rejestracji III naboru na UPWr

1 sierpnia 2023 r. wystartowała trzecia tura rekrutacji na studia 2023/204 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W tym naborze kandydaci mają do wyboru stacjonarnie: 19 kierunków studiów pierwszego stopnia oraz 4 kierunki drugiego stopnia. Oprócz tego w ofercie edukacyjnej trzeciego naboru znalazło się 3 kierunków realizowanych w formie niestacjonarnej. Zamknięcie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów nastąpi 19 września 2023 r. o godzinie 12:00. 
 

Pełna lista kierunków studiów z otwartą rekrutacją

Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:
 • agroinżynieria,
 • bioeconomy,
 • bioinformatyka,
 • biologia,
 • biologia człowieka,
 • budownictwo,
 • geodezja i kartografia,
 • gospodarka przestrzenna,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • inżynieria i gospodarka wodna,
 • inżynieria środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • ogrodnictwo,
 • rolnictwo,
 • technologia i organizacja gastronomii,
 • technologia żywności i żywienie człowieka,
 • zarządzanie jakością i analiza żywności,
 • zootechnika.
 
Kierunki stacjonarnych studiów drugiego stopnia:
 • bioinformatyka,
 • biologia,
 • biologia człowieka,
 • żywienie człowieka i dietetyka.
 
Kierunki niestacjonarnych studiów:
 • budownictwo - I stopień,
 • budownictwo - II stopień,
 • rolnictwo - I stopień,
 • rolnictwo - II stopień,
 • zootechnika - I stopień,
 • zootechnika - II stopień.
 

Harmonogram trzeciej tury rekrutacji na UPWr

Trzeci nabór na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rozpoczął się w sierpniu 2023 r. Właśnie wybił ostatni dzwonek tegorocznej rekrutacji! Kandydaci mogą dokonywać elektronicznej rejestracji zaledwie do wtorku - 19 września 2023 r. do godziny 12:00. Tego samego dnia o godzinie 18:00 zostanie ogłoszona lista rankingowa postępowania kwalifikacyjnego. 
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą zobowiązane do dostarczenia kompletu dokumentów na uczelnię w terminie 20-22 września 2023 r. w godzinach 10:00-15:00. Natomiast 22 września po godzinie 18:00 ogłoszona zostanie lista osób wpisanych w poczet studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A zajęcia akademickie rozpoczną się już w październiku!

Komentarze (0)