Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 1 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UPWR ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (25 kierunków) i drugiego (20 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UPWR mogą aplikować na 28 kierunków studiów stacjonarnych oraz 3 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Adaptacja zmian klimatu - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Agroinżynieria - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Architektura krajobrazu - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
 • Biogospodarka - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Bioinformatyka - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Biologia - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Biologia człowieka - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Dietetyka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Ekonomia - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Food technology - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Geodezja i kartografia - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Inżynieria i gospodarka wodna - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Ochrona środowiska - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Ogrodnictwo - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Rolnictwo - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Technologia i organizacja gastronomii - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Veterinary medicine - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Weterynaria - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
 • Zarządzanie jakością i analiza żywności - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Zootechnika - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Dowiedz się więcej: rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

lipiec 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - II tura

lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I i II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od sierpnia do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.upwr.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Nowe kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu - rekrutacja 2022/2023

 1. Food technology
 2. Biogospodarka

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Najchętniej wybierane kierunki studiów

W rekrutacji 2022/2023 na UPWR najpopularniejsza okazała się weterynaria, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osóbDo popularnych kierunków należały także: żywienie człowieka i dietetyka (5,48), architektura krajobrazu (3,59), geodezja i kartografia (3,43), budownictwo (2,49), zootechnika (2,35), odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (2,24) oraz bioinformatyka (2,24).

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 2021/2022:
 • weterynaria: 1078 kandydatów
 • żywienie człowieka i dietetyka: 454 kandydatów
 • biotechnologia: 394 kandydatów
 • geodezja i kartografia: 355 kandydatów
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami: 297 kandydatów
 • architektura krajobrazu: 297 kandydatów
 • ekonomia: 290 kandydatów
 • zarządzanie i inżynieria produkcji: 270 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021/2022:

 • weterynaria 16,84 osób na jedno miejsce
 • żywienie człowieka i dietetyka 4,73 osób na jedno miejsce
 • geodezja i kartografia 4,44 osób na jedno miejsce
 • zootechnika 4,00 osób na jedno miejsce

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pielęgnuje najlepsze tradycje, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Ponadto podejmuje działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka.

Kierunki realizowane we wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym zajmują czołowe pozycje w różnego rodzaju rankingach. Przekłada się to między innymi na fakt, iż na uczelnię aplikuje około ośmiu tysięcy kandydatów rocznie.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi kształcenie w ramach pięciu wydziałów. Są to: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Przyrodniczo- Technologiczny. Uczelnia oferuje naukę na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych. Studia pierwszego stopnia dzielą się na licencjackie i inżynierskie.

Uczelnia oferuje studentom możliwość kształcenia poza murami macierzystej uczelni. Służą temu takie programy jak: Erasmus+, CEEPUS, czy MostAR.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu charakteryzuje się dużą różnorodnością. Odnajdziemy w niej kierunki związane z rolnictwem, ochroną środowiska, czy też żywnością. Na liście proponowanych kierunków znajdują się między innymi: Zarządzanie jakością i analiza żywności, Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo, Medycyna roślin, Budownictwo, czy Ekonomia. Ponadto, uczelnia oferuje Polsko- Chińskie studia z podwójnym dyplomowaniem na kierunkach: Animal Husbandry, Horticulture, Landscape Architetcture.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2024 do 16.07.2024 od 01.08.2024 do 23.09.2024
Studia II stopnia od 01.08.2024 do 23.09.2024 od 01.08.2024 do 23.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2024 do 16.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 23.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.08.2024 do 23.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 23.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: znaleziono 28

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Adaptacja zmian klimatu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia

stacjonarne

Agroinżynieria
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia

stacjonarne

Bioinformatyka
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia człowieka
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia

stacjonarne

Food technology
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia i organizacja gastronomii
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Veterinary medicine
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

jednolite

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie jakością i analiza żywności
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)