Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

22.11.2023

UAM wspiera pasje studentów!

 
Masz przed sobą decyzję dotyczącą wyboru uczelni, a na twojej liście znajduje się UAM? Zastanawiasz się, jakie perspektywy rozwoju oferuje uczelnia? Zależy ci na tym, aby uczelnia aktywnie wspierała pasje studentów? W trakcie studiów pragniesz rozwijać swoje zainteresowania naukowe? Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przychodzi z pomocą!
 

Specjalne programy i finansowanie

Poszukujesz uczelni wyższej, która aktywnie wspiera studentów na różnych etapach nauki, ułatwiając realizację różnorodnych pomysłów? Właśnie ją znalazłeś – jest nią Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który kilka lat temu wprowadził konkursy grantowe, umożliwiające studentom otrzymanie finansowego wsparcia do realizacji swoich badań. Z roku na rok zainteresowanie grantami nieustannie wzrasta. Aspekt wsparcia finansowego studentów jest również istotnie ważny dla kandydatów na studia.
 

Jakie programy oferuje UAM?

Study@research
Jednym z grantów oferowanych przez UAM jest Study@research. W bieżącym roku przeprowadzana już ósmą edycję tego konkursu. Jest on adresowany do studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia oraz na czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. Osoby nagrodzone otrzymują granty w wysokości do 5000 zł na realizację indywidualnych projektów badawczych lub do 10 000 zł na projekty zespołowe. W skład zespołu badawczego muszą wchodzić osoby posiadające status studenta UAM w trakcie realizacji całego projektu.
Przyznane granty mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, a także sfinansowanie tłumaczenia lub korekty artykułów w języku obcym czy zakupu literatury i oprogramowania. Warto wspomnieć, że przewidziano także honorarium dla laureatów.
 
BESTStudentGRANT
Obecnie – w 2023 roku — trwa już ósma edycja programu umożliwiającego realizację indywidualnych projektów badawczych studentów. W ramach konkursu do zdobycia jest do 5000 zł. Co wyróżnia ten projekt? Mogą do niego przystąpić studenci, którzy dopiero zostali przyjęci na studia I stopnia bądź jednolite magisterskie na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Uczelnia zdecydowała się na stworzenie zaawansowanej edycji ów grantu, z racji na rosnące zainteresowanie programem. ADVANCEDBestStudentGRANT jest konkursem grantowym skierowanym do studentów UAM drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich.
Dodatkowo, w ramach inicjatywy BESTStudentGRANT organizowana jest także letnia szkoła, mająca na celu wsparcie studentów na wczesnym etapie studiów, rozwijając ich umiejętności badawcze i kompetencje miękkie, przydatne w dziedzinie pracy naukowej.
 

Liczne koła naukowe UAM

Czasami dla studentów UAM możliwość rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i wsparcie naukowca jest cenniejsza od wsparcia finansowego. Takie możliwości gwarantują im koła naukowe, których na uczelni działa ponad 200. Niektóre z tych kół, ze względu na różnorodność i specyfikę, podzielone są na sekcje, oferując szeroki wybór. Warto zaznaczyć, że liczba, charakterystyka, zakres działań kół i sekcji, jak i innych organizacji studenckich, ulega ciągłym zmianom, doskonale odzwierciedlając dynamiczny i kreatywny charakter nauki, społeczeństwa oraz współczesnej kultury.

Komentarze (0)