Znamy laureatów konkursu, którzy zaprojektowali wnętrza nowego Kampusu UTH!

Znamy laureatów konkursu, którzy zaprojektowali wnętrza nowego Kampusu UTH!

Studia Warszawa - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

02.02.2024

Znamy laureatów konkursu, którzy zaprojektowali wnętrza nowego Kampusu UTH!

29 stycznia 2024 roku w Kampusie Jutrzenki UTH odbyło się rozstrzygnięcie konkursu studenckiego pt. "Projekt wnętrz części kampusu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej przy al. Jerozolimskich 184B". Laureatami konkursu zostali: Filip Borowski, Julia Dronszcz, Julia Kosińska, Wojciech Czajka oraz Alicja Jędrzejewska.


Zwycięski skład

Studenci z drugiego roku kierunku architektura wnętrz zaprezentowali swoje prace konkursowe dotyczące projektu nowego Kampusu UTH przy al. Jerozolimskich w Warszawie. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Uczelni Techniczno-Handlowej i to właśnie oni wyłonili zwycięski projekt.
Pierwsze miejsce zajęli Filip Borowski, Julia Dronszcz, Julia Kosińska, Wojciech Czajka oraz Alicja Jędrzejewska. Natomiast wyróżnienie zdobyła praca autorstwa Viktorii Wrzodak, Patrycji Niewczas, Zuzanny Raciborskiej, Julii Tomczuk i Jakuba Zdybał.
Podczas prezentacji projektów uwzględniono elementy takie jak: inspiracje, moodboard, rzut ogólnego parteru w skali 1:100, wizualizacja, oraz rzut i widok ścian stref opracowanych szczegółowo w skali 1:50.


Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań projektowych

Komisja oceniająca zaprezentowane prace brała pod uwagę głównie: kreatywność, elastyczność, uwzględnienie oczekiwań odbiorców (na podstawie informacji od pracowników Uczelni oraz studentów), staranność oraz sposób prezentacji pracy. Konkurs adresowany był do studentów Wydziału Inżynieryjnego UTH, a jego celem było zachęcenie do poszukiwania alternatywnych rozwiązań projektowych oraz poszerzenie zainteresowań zagadnieniami z zakresu projektowania wnętrz.
Zwycięskie rozwiązania projektowe będą konsultowane z autorami i zrealizowane w nowym Kampusie UTH w Warszawie, z wyraźnym oznaczeniem ich autorstwa.
Projekty konkursowe były tworzone pod nadzorem dr inż. arch. Małgorzaty Brych-Barwickiej.

 

Komentarze (0)