WUMed. Centrum Symulacji Medycznej już otwarte!

WUMed. Centrum Symulacji Medycznej już otwarte!

Studia Warszawa - Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

22.02.2024

WUMed. Centrum Symulacji Medycznej już otwarte!

W Warszawskiej Uczelni Medycznej zainaugurowano Centrum Symulacji Medycznej, czyli specjalistyczne pracownie służące doskonaleniu praktycznych umiejętności. Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne dedykowane są studentom pielęgniarstwa, położnictwa oraz ratownictwa medycznego, ale już wiadomo, że to nie koniec inwestycji.

Centrum Symulacji Medycznej to nowoczesna przestrzeń, w którym odbywać się będą zajęcia praktyczne, w warunkach symulacji medycznej czyli najbardziej zbliżonych do realnych. Dzięki temu możliwe jest nie tylko rozwijanie umiejętności, ale również nabywanie niezwykle cennych kompetencji miękkich, na czele z komunikacją z pacjentem oraz pracą w zespole.

Centrum złożone jest z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, jak również pracowni symulacji z zakresu BLS (podstawowych zabiegów resuscytacyjnych) oraz ALS (zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych). Ponadto każde z pomieszczeń wyposażone zostało w system wirtualnej rzeczywistości.

Pomimo tego, że uroczyste przecięcie wstęgi miało miejsce zaledwie kilka dni temu, to przedstawiciele WUMed już informują o kolejnych krokach i planach związanych z rozbudową centrum. W przyszłości powstaną jeszcze pracownie umiejętności chirurgicznych, a także szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

Nasi studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. Wyposażenie Centrum umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe. Systemy teleinformatyczne umożliwią analizę i omówienie przebiegu zajęć, zweryfikowanie błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Dzięki kształceniu z udziałem symulacji medycznej jest możliwe lepsze przygotowanie studentów do realnych sytuacji, z którymi zetkną się oni w trakcie zajęć klinicznych oraz późniejszej praktyki. – mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Centrum Symulacji Medycznej będzie także miejscem przeprowadzania egzaminu OSCE (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego, będącego narzędziem oceny umiejętności klinicznych.

 

 

Komentarze (0)