Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim

12.05.2024

Harmonogram rekrutacji 2024 - licea i technika w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim

Rekrutacja 2024/2025 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim przeprowadzona zostanie w terminie od 15 maja 2024 do 5 sierpnia 2024 roku. Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną od 1 sierpnia 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r.

Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

 

Kiedy rekrutacja do szkół w Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru od 15 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowego od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. – do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej I termin: od 03 czerwca 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. II termin: do 05 lipca 2024 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych I termin: do 18 czerwca 2024 r. II termin: do 9 lipca 2024 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 11 lipca 2024 r
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  od 12 lipca 2024 r. do 16 lipca 2024 r - do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 lipca 2024 r. – do godz. 14.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 18 lipca 2024 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 lipca 2024 r

rekrutacja uzupełniająca

od 1 sierpnia 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r

*terminy rekrutacji dla woj. lubuskiego

Pobierz dokładny harmonogram:

terminy rekrutacji 2024 województwo lubuskie

Sprawdź

licea w Gorzowie Wielkopolskim

technika w Gorzowie Wielkopolskim

kalkulator ósmoklasisty - jak liczyć punkty do liceum i technikum

progi punktowe do liceów i techników

sprawdź gdzie byś się dostał w 2023 roku

ranking liceów 2024 w woj. lubuskim

ranking techników 2024 w woj. lubuskim

licea w województwie lubuskim

technika w województwie lubuskim

egzamin ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia