Rekrutacja 2024/2025 na Uniwersytecie Łódzkim rozpocznie się 7 maja 2024 roku

Rekrutacja 2024/2025 na Uniwersytecie Łódzkim rozpocznie się 7 maja 2024 roku

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

25.04.2024

Rekrutacja 2024/2025 na Uniwersytecie Łódzkim rozpocznie się 7 maja 2024 roku

Wraz ze startem maratonu maturalnego, rozpocznie się również rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025 na Uniwersytecie Łódzkim. W ofercie edukacyjnej UŁ znalazło się ponad 100 różnorodnych kierunków studiów. Rekrutacja potrwa do 11 lipca 2024 r.

 

Bogata oferta edukacyjna UŁ

Uniwersytet Łódzki na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich przygotował 9 108 miejsc, w tym: 7 029 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich oraz 2 079 miejsc na studiach niestacjonarnych I stopnia i niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich. Z kolei kandydaci na studia drugiego stopnia będą mogli aplikować na 5 594 miejsc.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2024/2025 znalazło się 91 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich i 29 kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich. Studia II stopnia to 69 kierunków studiów stacjonarnych i 21 kierunków studiów niestacjonarnych. W najbliższej rekrutacji UŁ kandydaci będą mogli aplikować na 15 kierunków w języku angielskim.

Warto wspomnieć, że opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych za jeden kierunek. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynika z rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów.

 

Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 w UŁ

 

Liczba kierunków:

 • 88 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia

 • 3 kierunki studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich

 • 69 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia

 • 25 kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia

 • 4 kierunki studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich

 • 21 kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia

 

Liczba miejsc:

 • 6619 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia

 • 410 miejsc na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich

 • 4024 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia

 • 1574 miejsc na studiach niestacjonarnych I stopnia

 • 505 miejsc na studiach niestacjonarnych jednolitych magisterskich

 • 1570 miejsc na studiach niestacjonarnych II stopnia

 

Nowe kierunki w roku akademickim 2024/2025:

 • Biegły rewident i audyt finansowy - studia niestacjonarne II stopnia na Wydziale Zarządzania

 

Kierunki w języku angielskim:

W rekrutacji 2024/2025 UŁ oferuje 15 kierunków w języku angielskim:

Studia pierwszego stopnia stacjonarne: 7

 • Ekonomia, studia w języku angielskim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • Informatyka, studia w języku angielskim (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • International and Political Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)
 • International Marketing (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)
 • Business Management (Wydział Zarządzania)
 • Management and Finance (Wydział Zarządzania)
 • Digital Communication and Social Media for Management (Wydział Zarządzania)

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne: 8

 • Ekonomia, studia w języku angielskim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
 • Master’s degree in women’s and gender studies (GEMMA) (Wydział Filologiczny) - rekrutacja zgodnie z umową między uczelniami z konsorcjum prowadzącymi kierunek odbędzie się na rok 2024/2025 w UŁ (grupa uzupełniająca będzie rekrutowana w Hiszpanii)
 • Media Arts Cultures - prowadzony w formule Erasmus Mundus Joint Master Degree
 • International and Political Studies (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)
 • Business Management (Wydział Zarządzania)
 • Business and Digital Analytics (Wydział Zarządzania)
 • Environmental Management (Wydział Zarządzania)
 • Informatyka, studia w języku angielskim (Wydział Matematyki i Informatyki)

 

Studia w języku angielskim są płatne. Ceny opłat za semestr 2024/2025 będą dostępne na stronie: https://www.uni.lodz.pl/strefa-studenta/studia/oplaty

Strefa Kandydata Uniwersytetu Łódzkiego

Terminarz rekrutacji

Komentarze (0)