Kierunki przyszłości - jak Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przygotowuje na wyzwania współczesnego świata?

Kierunki przyszłości - jak Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przygotowuje na wyzwania współczesnego świata?

Studia Poznań - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

05.07.2024

Kierunki przyszłości - jak nasza uczelnia przygotowuje na wyzwania współczesnego świata?


W obliczu dynamicznych przeobrażeń technologicznych, społecznych i ekonomicznych, wybór odpowiedniego kierunku studiów może sprawić wiele problemów. Błyskawicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy sprawiają, że trudno zdecydować się na obranie konkretnej ścieżki kariery. Istnieją jednak dziedziny, w których cały czas wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. Nie ma wątpliwości, że do tego grona zalicza się szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

 

Bezpieczeństwo to priorytet

W obliczu dynamicznych zmian zachodzących w dzisiejszym świecie bezpieczeństwo staje się jednym z najważniejszych priorytetów. Wzrost zagrożeń, takich jak cyberataki, terroryzm czy gwałtowne zmiany klimatyczne sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny nieustannie rośnie. Kierunki studiów skoncentrowane na bezpieczeństwie oferują więc szerokie perspektywy zawodowe, umożliwiając absolwentom pracę w różnorodnych sektorach, od służb mundurowych, przez firmy prywatne, aż po międzynarodowe organizacje.

Współczesny rynek pracy wymaga jednak od przyszłych profesjonalistów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych i adaptacyjnych. Właśnie dlatego osoby, które poszukują ciekawych i wartościowych studiów, powinna zainteresować oferta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Uczelnia skupia się bowiem nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na szkoleniu konkretnych umiejętności.

Wszystkie programy studiów realizowane przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa mają charakter praktyczny. Sprawia to, że absolwenci Uczelni są kompleksowo przygotowani do przyszłej pracy zawodowej. Przykład? Studenci specjalności policyjnych na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne realizują „Minimalny zakres treści kształcenia programu kształcenia zawodowego dla policjantów”, który opracowany jest zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Komendy Głównej Policji. Dzięki temu zyskują nie tylko cenne doświadczenie, ale również szybciej niż inni mogą rozpocząć wymarzoną służbę.

 

Jedyne takie kierunki w Polsce

Wydziały Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa znajdują się w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku, Jaworznie, Jastrzębiu-Zdroju i Koszalinie. Studenci mogą wybrać jedną z ośmiu lokalizacji, z których każda ma dopasowaną ofertę edukacyjną do potrzeb regionalnego rynku pracy. Świetnym przykładem jest tutaj Gdańsk, gdzie studiować można np. Bezpieczeństwo Morskie, jedyny taki kierunek w całej Polsce. Dlaczego warto się nim szczególnie zainteresować?

Ze względu na globalny charakter żeglugi i handlu studenci bezpieczeństwa morskiego uczą się współpracować z różnymi międzynarodowymi instytucjami, organizacjami oraz służbami mundurowymi. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą liczyć na szerokie możliwości kariery w sektorach takich jak: Firmy żeglugowe i logistyczne, porty i terminale kontenerowe, agencje ochrony środowiska morskiego, przedsiębiorstwa specjalizujące się w bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym. Umiejętności nabywane podczas studiów świetnie sprawdzą się również w służbach mundurowych.

Wielką zaletą studiów związanych z bezpieczeństwem jest fakt, że przygotowują one do radzenia sobie z różnorodnymi i coraz bardziej skomplikowanymi wyzwaniami współczesnego świata. Aby sprostać tym zadaniom, a jednocześnie zapewnić studentom jak najwyższy poziom kształcenia, Uczelnia zatrudnia przede wszystkim doświadczonych wykładowców. Osoby związane z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa to w większości praktycy – policjanci, strażacy czy wojskowi.

 

Przyszłość to świat interdyscyplinarnych ekspertów

Kierunki studiów, które będą pożądane w przyszłości, to jednak nie tylko te związane z bezpieczeństwem. Zmieniające się realia wymagają specjalistów w dziedzinach takich jak m.in. psychologia, pedagogika czy zarządzanie. Świat przyszłości to świat interdyscyplinarnych ekspertów, którzy będą umieć łączyć wiedzę z najróżniejszych dziedzin.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w każdym roku rozszerza swoją ofertę. Szczególnie bogaty jest wachlarz studiów podyplomowych, gdzie wśród nowych kierunków znaleźć możemy m.in. streetworking, czyli resocjalizację w środowisku otwartym czy psychodietetykę.

Podczas zajęć studenci mają okazję nawiązać cenne kontakty z profesjonalistami z branży, co może być pomocne w rozwoju dalszej kariery zawodowej. Uczelnia organizuje również liczne konferencje, seminaria i spotkania z ekspertami. To świetna okazja, aby poznać z bliska pracę np. pedagogów, agentów celnych, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, menadżerów czy psychologów.

Dzięki innowacyjnemu podejściu wszystkie programy studiów dopasowane do potrzeb osób pracujących, z możliwością wyboru trybu nauki (stacjonarny, niestacjonarny, online). To pozwala na bezproblemowe pogodzenie nauki z obowiązkami zawodowymi.

 

Studia przyszłości na wyciągnięcie ręki

Studia przyszłości to takie, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby rynku pracy, ale także przewidują jego przyszłe wymagania. Wybierając swoją drogą edukacji warto więc postawić na te kierunki, które przygotowują wszechstronnych specjalistów, gotowych stawić czoła szybko zmieniającemu się światu. Dobre studia na dobrej uczelni to klucz do sukcesu, dlatego nie wahajmy się podjąć wyzwania nauki na najwyższym poziomie.

Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Zapisy na rok akademicki 2024/2025 już się rozpoczęły.

Komentarze (0)