Uniwersytet Kaliski jest beneficjentem unijnego dofinansowania, otrzymując ponad 8 ml złotych!

Uniwersytet Kaliski jest beneficjentem unijnego dofinansowania, otrzymując ponad 8 ml złotych!

Studia Kalisz - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

10.07.2024

Uniwersytet Kaliski jest beneficjentem unijnego dofinansowania, otrzymując ponad 8 ml złotych!

Uniwersytet Kaliski dołączył do grona 47 uczelni (na 211 aplikujących), które otrzymają unijne dofinansowanie w  konkursie „Kształcenie na potrzeby gospodarki”. Stanie się beneficjentem, stworzy nowe możliwości studentom Uniwersytetu Kaliskiego. Na projekt pn. „Nowoczesne kształcenie na potrzeby polskiej gospodarki”, uczelnia otrzyma 8 199 934 zł. Dzięki tej kwocie uczelnia doposaży pracownię w nowoczesny sprzęt oraz zrealizuje dodatkowe elementy kształcenia studentów w postaci bezpłatnego udziału w krajowych i zagranicznych wyjazdach, specjalistycznych szkoleniach, targach czy konferencjach.

 

Cel projektu

Projekt dąży do dostowania oferty edukacyjnej Uniwersytetu Kaliskiego do potrzeb rozwoju gospodarki i rynku pracy, a także zielonej i i cyfrowej transformacji w latach 2024-2027 na 9 kierunkach studiów za pośrednictwem upraktycznienia, uatrakcyjnienie i ubranżowienia programów kształcenia z uwzględnieniem niezbędnej modernizacji infrastruktury dydaktycznej i informatycznej w ramach takich działań́ jak:

  • Współpraca z pracodawcami, praktykami i otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu tworzenia nowych oraz modyfikacji istniejących programów kształcenia.
  • Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, urządzenia i oprogramowanie, zgodnie ze zmodyfikowanymi lub nowo tworzonymi programami kształcenia.
  • Wdrażanie dodatkowych elementów kształcenia, w tym praktycznych, mających na celu podniesienie kompetencji studentów i wspomaganie realizacji efektów kształcenia.
  • Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie liczby przypadków przedwczesnego kończenia nauki.
  • Rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację programów kształcenia.

Osiem kierunków zostało objętych wsparciem finansowym na nowoczesne kształcenie objętych, sa nimi: Informatyka, Elektrotechnika, Zarządzanie, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia, Ratownictwo medyczne oraz Mechanika i budowa maszyn, a także planowany nowy kierunek – Inżynieria technologii medycznych.

"Studenci, którzy w roku akademickim 2024/2025 zostaną przyjęci na jeden z tych kierunków, mogą liczyć na szereg dodatkowych korzyści w postaci m.in. krajowych i zagranicznych wyjazdów, specjalistycznych szkoleń, zajęć z praktykami czy udziału w targach branżowych. To także warsztaty indywidualne i grupowe z motywacji do kształcenia, redukowania stresu, zwiększenia samooceny oraz zarządzania i organizacji pracy. Wszystko to oczywiście bezpłatnie" zachęca rektor Uniwersytetu Kaliskiego  dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Uniwersytetu Kaliskiego.

Szczegóły: uniwersytetkaliski.edu.pl

Komentarze (0)