Wzornictwo w Akademii Sztuki w Szczecinie, czyli wzór na studia drugiego stopnia.

Wzornictwo w Akademii Sztuki w Szczecinie, czyli wzór na studia drugiego stopnia.

wzornictwo studia am szczecin

Wzornictwo w Akademii Sztuki w Szczecinie, czyli wzór na studia drugiego stopnia.

Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo. Na kandydatów uczelnia czeka do 8 września.

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia? Kierunek skierowany jest do osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo oraz na kierunkach zawierających kształcenie projektowe i artystyczne. Do rekrutacji mogą przystąpić także ci, którzy wykazują się wymaganymi kompetencjami.

Pierwszym rekrutacyjnym krokiem jest elektroniczna rejestracja, której dokonać można do 8 września. Postępowanie polega na przesłaniu drogą mailową portfolio oraz listu motywacyjnego, na bazie których wyłonieni zostaną kandydaci zaproszeni na egzamin, składający się z autoprezentacji oraz rozmowy. W związku z sytuacją związaną z pandemią, rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Internetu.

Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć w procesie rekrutacyjnym: 100, w tym maksymalnie 40 punktów za portfolio i maksymalnie 60 punktów za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów.

Więcej szczegółów na stronie internetowej uczelni.

 

 

Komentarze (0)