Krótsze studia? Na WSPiA w Lublinie to możliwe!

Krótsze studia? Na WSPiA w Lublinie to możliwe!

wspa studia Lublin

Krótsze studia? Na WSPiA w Lublinie to możliwe!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje skrócenie czasu nauki tym studentom, którzy już posiadają doświadczenie zawodowe lub mają świadectwo dyplomowanego specjalisty. Spełnienie tych kryteriów sprawia, że kształcić można się nawet o połowę krócej!

Studenci decydujący się na ten krok przejdą przez procedurę potwierdzenia efektów kształcenia i będą mogli uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć lub zmniejszyć ich intensywność. To dodatkowo pozwoli na pogodzenie ze sobą różnorodnych aktywności! Dotyczy to kierunków takich jak:

  • administracja;
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
  • finanse i rachunkowość;
  • informatyka (możliwe również studia w języku angielskim);
  • socjologia I stopnia;
  • transport;
  • zarządzanie I stopnia (możliwe również studia w języku angielskim).

Kto dokładnie może ubiegać się o skrócenie czasu kształcenia n WSPiA w Lublinie?

W przypadku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich należy dysponować świadectwem:

  • dojrzałości;
  • dyplomowanego specjalisty lub dyplomowanego specjalisty technologa;
  • lub posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.

 

Studenci, którzy chcą rozpocząć kształcenie II stopnia oprócz dyplomu ukończenia studiów I stopnia, muszą również mieć za sobą co najmniej 3 lata pracy w zawodzie (po zakończeniu pierwszego etapu nauki).

Kandydat, który ubiega się o skrócenie czasu kształcenia, składa do Rektora odpowiedni wniosek wraz z kompletem odpowiednich dokumentów. Wszystkie najważniejsze informacje na temat tego, jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji można znaleźć na stronie uczelni: https://wspa.pl/nasze-kierunki/krotsze-studia-dla-osob-z-doswiadczeniem-zawodowym/

 

 

Komentarze (0)