UAM. Studia bez granic

UAM. Studia bez granic

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UAM. Studia bez granic

Wymiana akademicka to propozycja dla studentów, doktorantów, naukowców i badaczy. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma bogatą ofertę, dzięki której każdy może poszerzać horyzonty, a także przeżyć niezapomnianą przygodę.

 

Podróże kształcą

Trudno nie zgodzić się z popularnym stwierdzeniem. Podróże kształcą, na dodatek na wielu płaszczyznach. Dzięki wymianom akademickim można nie tylko poczuć się jak odkrywca i poznać obce do tej pory kultury, lecz również nabrać pewności siebie, odkryć nowe talenty i umiejętności, zebrać bagaż nowych doświadczeń. Dzięki programom oraz umowom partnerskim studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą wyjechać bliżej, bądź dalej. Wystarczy tylko wybrać kierunek. Dosłownie.

 

Wymiana bilateralna

Na czym polega wymiana bilateralna? Jest to wymiana oparta na dwustronnych umowach o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a licznymi instytucjami szkolnictwa wyższego, zlokalizowanymi za granicą. Dzięki takim umowom studenci otrzymują możliwość wyjazdu na jeden bądź dwa semestry w celu odbycia części studiów na podstawie ustalonego programu zajęć.

Łącznie, UAM ma podpisanych 338 umów bilateralnych, z czego 110 z uczelniami partnerskimi z krajów Unii Europejskiej oraz 228 z uczelniami z pozostałych krajów Europy oraz innych kontynentów. Zasady odbywania nauki oraz pełnia lista partnerskich uniwersytetów dostępna jest na stronie internetowej uczelni.

 

Wymiana wiedzy…i nie tylko

Do uczestnictwa w programach wymiany studenckiej nie trzeba mocno zachęcać, ponieważ osiągane korzyści znacznie wychodzą poza ramy samego kształcenia. Oprócz intensywnej nauki, nawiązywania kontaktów, a także możliwości spojrzenia na wybrany zakres studiów i badań z innej perspektywy wymiana studencka to także szansa na odkrycie innej kultury i tradycji, jak również zawarcia przyjaźni i napełnienia bagażu licznymi wspomnieniami.

Brazylia, Norwegia, Indie, Nigeria…Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oferuje liczne kierunki. Nie tylko studiów.

 

Erasmus+ oraz MOST

Zapewne każdy student słyszał o takich programach jak Erasmus+, czy MOST. Pierwszy oferuje dwie formy wymiany zagranicznej, a więc wyjazd na studia na okres od 3 do 12 miesięcy lub na praktyki, mogące trwać od 2 do 12 miesięcy. W programie uczestniczy 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Serbia, Turcja i Macedonia Północna.

Drugi program umożliwia roczny wyjazd do innego ośrodka akademickiego w Polsce. W programie uczestniczy 20 uczelni, między innymi: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, czy Uniwersytet Warmińsko- Mazurski.

 

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni

 

Komentarze (0)