Warto studiować w WAT

Warto studiować w WAT

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

27.01.2022

Warto studiować w WAT

Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej znaleźli się na drugim miejscu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Ich przeciętne wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło ponad 7000 złotych brutto. Właśnie rozpoczęła się rejestracja na studia 2021/ 2022.

Każdy student marzy o znalezieniu dobrze płatnej pracy po zakończeniu nauki. Aby tak się stało należy wybrać nie tylko odpowiedni kierunek, który umożliwia pozyskanie wiedzy, na którą istnieje zapotrzebowanie na rynku, lecz również uczelnię, która kompleksowo podchodzi do tematu kształcenia, kładąc nacisk na rozwinięcie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

Które uczelnie kształcą praktycznie?

Można przeglądać i porównywać programy nauczania, realizowane specjalności, czy bilans zajęć o wymiarze praktycznym. Można również prześledzić losy absolwentów, czyli sprawdzić kto najlepiej radzi sobie na rynku zatrudnienia. Jak się okazuje, w gronie najlepiej radzących sobie absolwentów są absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej.

Otóż, mediana zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia w tej właśnie uczelni, wynosi 7 004 brutto. Pod tym względem WAT zajmuje drugie miejsce w kraju wśród uczelni publicznych, plasując się ex aequo z Politechniką Wrocławską i ustępując tylko Politechnice Warszawskiej.

 

Co stoi za wysoką pozycją Wojskowej Akademii Technicznej?

Przede wszystkim dostosowanie kształcenia do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy, prowadzenie ścisłej współpracy z pracodawcami, jak również odpowiadanie na specyficzne potrzebny dydaktyczne dla danego regionu. Poza tym, najczęściej poszukiwaną na rynku wiedzę można uzyskać właśnie w WAT. A wiedza ta stanowi fundament zawodów związanych z branżą IT, analityką, zarządzaniem kryzysowym czy zarządzaniem zdalnym.

Dostosowanie kształcenia do wymagań współczesności łatwo zauważyć w aktualnej ofercie edukacyjnej uczelni. W roku akademickim 2020/2021 uruchomiła kilka nowych kierunków.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą obrać Logistykę ekonomiczną, a w przestrzeni studiów cywilnych zapoczątkowano kształcenie na kierunkach: Geodezja i kataster, Inżynieria geoprzestrzenna, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria systemów bezzałogowych. Od przyszłego roku w katalogu dydaktycznym znajdą się jeszcze Budownictwo zrównoważone oraz Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej.

Kandydaci na studia w Wojskowej Akademii Technicznej, niezależnie od tego czy wybierają studia wojskowe czy cywilne, mogą już zgłaszać chęć przystąpienia do procesu rekrutacyjnego, za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Rejestracja na studia wojskowe potrwa do 31 maja, natomiast rejestracja na studia cywilne zakończy się 16 lipca.

 

Więcej szczegółów dotyczących oferty dydaktycznej można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

https://www.wat.edu.pl/

 

Komentarze (0)