UKSW. Dlaczego warto tutaj studiować?

UKSW. Dlaczego warto tutaj studiować?

Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

UKSW. Dlaczego warto tutaj studiować?

Już niedługo kandydaci na studia zaczną podejmować decyzje związane z dalszą drogą kształcenia. Naprzeciw oczekiwaniom wychodzi jedna z najważniejszych uczelni, oferująca bogatą i różnorodną ofertę. Dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie?

 

Jedna uczelnia - wiele możliwości

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią publiczną, która oferuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych i w szkole doktorskiej. Kandydaci mogą wybierać spośród 42 kierunków, reprezentujących różne dziedziny nauki; od humanistycznych po ścisłe, od przyrodniczych po medyczne.

Atutem uczelni są programy nauczania, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku i kładące szczególny nacisk na zajęcia praktyczne. Dzięki temu absolwenci UKSW należą do grona najchętniej zatrudnianych przez pracodawców.

Większość z nich znajduje pracę w zawodzie w największych firmach, instytutach, ośrodkach badawczych, a także w mediach. Ponadto, Uniwersytet wykorzystuje nowe technologie, umożliwiające efektywne studiowanie przez Internet oraz załatwianie istotnych spraw bez konieczności stawiania się w murach uczelni.

 

Nowoczesność

UKSW wyróżnia się nowoczesną bazą dydaktyczną. Na kampusie przy ulicy Wóycickiego zlokalizowane jest Mazowieckie Centrum Laboratoryjnych Nauk Przyrodniczych, z którego korzystają przede wszystkim studenci nauk medycznych i nauk ścisłych.

Uniwersytet dysponuje między innymi drukarkami 3D, symulatorem samochodu osobowego do badań w Instytucie Psychologii i studiem radiowo- telewizyjnym. Na terenie uczelni znajduje się również Centrum Sportu, będące nowoczesnym kompleksem składającym się z hali do gier zespołowych i indywidualnych, a także nowoczesne przedszkole z lustrem weneckim, dedykowane studentom Pedagogiki.

Obecnie trwa budowa trzeciego kampusu w Dziekanowie Leśnym - Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW, które zajmuje się łączeniem nauki z gospodarką oraz wdrożeniami.

 

Kadra naukowa

Grono wykładowców to jeden z największych atutów Uniwersytetu. Tworzą je wybitne postaci, uznani w środowisku specjaliści, którzy w ciekawy i przystępny sposób dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Są to przedstawiciele najwyższych organów państwowych, rad biznesu i gremiów naukowych, mający na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień za działalność naukowo- badawczą.

 

Życie studenckie

Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozwijają zainteresowania i poszerzają horyzonty nie tylko podczas zajęć. Na uczelni działa prawie 60 studenckich i doktoranckich kół naukowych, a także chór akademicki i teatr. Ponadto, mogą włączyć się w pracę samorządu studenckiego, czy działalność rozgłośni radiowej – Radia UKSW.

Na podstawie umów o współpracy międzynarodowej otrzymują możliwość odbycia praktyk w największych instytutach badawczych, placówkach medycznych, czy mediach, a w ramach popularnego programu Erasmus+ wyjazdu na stypendia do ponad 300 zagranicznych uczelni.

Dla kandydatów chcących bliżej poznać Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uczelnia organizuje specjalny Wirtualny Dzień Otwarty. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 9 kwietnia.

dowiedz się więcej

 

 

Komentarze (0)