Audyt wewnętrzny. KAAFM zaprasza na studia podyplomowe

Audyt wewnętrzny. KAAFM zaprasza na studia podyplomowe

Studia Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Studia Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Audyt wewnętrzny. KAAFM zaprasza na studia podyplomowe

Już tylko do 15 października można zapisywać się na Audyt wewnętrzny, czyli specjalność studiów podyplomowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Dwusemestralne studia podyplomowe na specjalności Audyt wewnętrzny to propozycja dla osób, które pracują na stanowiskach związanych z kontrolą, czy audytem wewnętrznym, jak również dla tych, którzy dopiero zastanawiają się nad podjęciem działalności w tej dziedzinie. Kierunek realizowany jest we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej, który od niemal trzydziestu lat zajmuje się konsolidowaniem środowiska zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, czy procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem.

 

Co w programie?

Celem studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny jest przede wszystkim przygotowanie osób już zatrudnionych w roli audytora, bądź dopiero zamierzających podjąć pracę.

W toku zajęć słuchacze zaznajamiają się z zasadami organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw, uczą się wykonywać czynności sprawdzające, gromadzić dokumentację i informacje o systemie kontroli wewnętrznej, opracowywać wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, czy też sporządzać sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych oraz nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe.

Podczas zajęć słuchacze spotykają się z takimi zagadnieniami jak: finanse publiczne, zarządzanie ryzykiem w organizacji, audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym, audyt efektywności i skuteczności przepływu informacji w organizacji, audyt podatków, kontrola zarządcza.

 

Co po studiach?

Słuchacze studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymują przygotowanie do podejmowania obiektywnych i niezależnych decyzji, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zarówno administracji rządowej i samorządowej, jak również różnego rodzaju przedsiębiorstw, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

Co warto podkreślić, oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwenci Audytu wewnętrznego otrzymują certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW” oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

 

Nabór na studia

Na studia podyplomowe w KAAFM na kierunek Audyt wewnętrzny pozostały ostatnie miejsca. Rekrutacja potrwa do 15 października. Więcej szczegółów na stronie internetowej: https://podyplomowe.ka.edu.pl/oferta/audyt-wewnetrzny/

 

Komentarze (0)