Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

01.02.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, który umożliwi ci zdobycie rozległej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności, prawa, a także zasad działania m.in. samorządów czy zapewniania bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Akedemii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W czasie studiów studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, działania różnych struktur państwa, a także dowiedzą się jak prognozować i jakie działania prewencyjne podejmować, aby zapewnić bezpieczeństwo w kraju.  

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • system obrony terytorialnej,
 • historia bezpieczeństwa,
 • systemy ratownictwa,
 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • teoria bezpieczeństwa,
 • podstawy kryminalistyki,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • bezpieczeństwo państwa,
 • konflikty współczesnego świata.

Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą mieli szanse do pracy w profesjonalnych pracowniach kryminalistycznych, gdzie poznają nowoczesne narzędzia wykorzystywane podczas prawdziwych śledztw.

Studenci poza wiedzą teoretyczną i ściśle związaną z bezpieczeństwem wewnętrznym będą również rozwijać swoje kompetencje miękkie oraz umiejętności językowe, które są niezwykle ważne w pracy w służbach mundurowych czy w centrach zarządzania kryzysowego.

 

Sprawdź także:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Obronność państwa – Absolwenci są świetnie przygotowani do realizacji zadań cywilno-wojskowych, a także do współpracy z organizacjami zajmującymi się obronnością państwa. Absolwenci posiadają również wiedzę m.in. z zarządzania grupami dyspozycyjnymi.

Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw - Absolwenci znają podstawy prawa lotniczego, a także potrafią wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu ochrony łańcucha dostaw. Są również świetnie przygotowani do zarządzania kryzysowego w okresie pandemii.

Zarządzanie kryzysowe – Absolwenci specjalności zarządzania kryzysowego są świetnie przygotowani do zajmowania się minimalizowaniem skutków sytuacji kryzysowych, jakie mogą pojawiać się wewnątrz państwa.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wraz ze specjalnościami świetnie przygotowują studentów do pracy w służbach mundurowych, a także organach zajmujących się interwencją w sytuacjach kryzysowych.  

Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • Policji, Straży Miejskiej
 • administracji publicznej
 • służbach specjalnych
 • instytucjach oświatowych
 • Służbie Więziennej
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi opiera się na konkursie świadectw. Jednak najpierw należy zarejestrować się w wyznaczonym terminie na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi to jedna z największych prywatnych uczelni wyższych w Polsce. W jej ofercie możemy znaleźć 20 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uczelnia wyróżnia się nowoczesnym podejściem do studentów, a także współpracą z różnymi firmami m.in. ze świata biznesu.  

Komentarze (0)