Bezpieczeństwo wewnętrzne - Łódź

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Łódź

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Łódź
Dodaj do ulubionych

29.11.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Łodzi bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności w 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
 
Opis kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, który stanowi odpowiedź na obecne oraz przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa. Uczestnicy zajęć poznają m.in. zakres funkcjonowania państwa, postępowania w zarządzaniu kryzysowym czy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa. Kierunek ten skierowany jest nie tylko do osób zainteresowanych służbą mundurową, ale także zabezpieczeniem systemów i sieci informatycznych czy zapewniania bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrzengo charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi: bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych ... specjalności na bezpieczeństwie wewnętrzym w Łodzi >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane jest złożenie wymaganych dokumentów. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3240 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów. | Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi >
 
Praca po studiach
Studia te zapewniają studentom profesjonalne przygotowanie do pełnienia służby cywilnej. Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: służbach cywilnych i mundurowych, administracji publicznej, służbach specjalnych, instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Filia w Sieradzu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi można podjąć w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub online w dwóch niepublicznych szkołach wyższych:

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

 

Ponadto studia na tym kierunku znajdują się w ofercie Filii AHE w Sieradzu. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na kierunku bezpieczeństwo narodowe można studiować w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Łodzi?

Niestety żadna uczelnia w Łodzi nie oferuje studentom możliwości bezpłatnego studiowania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Łodzi?

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferują dwie szkoły niepubliczne w Łodzi: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.

Dowiedz się więcej bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Łodzi?

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi są płatne, a cena za jeden rok akademicki na tych studiach wynosi około 1080 zł. ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne Łódź > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Niestety studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi są płatne. Ponadto żadna uczelnia publiczna nie oferuje kandydatom możliwości studiowania bezpieczeństwa wewnętrznego na studiach stacjonarnych (zazwyczaj studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych nie wiążą się z opłatami).

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny i wielowymiarowy kierunek studiów, który przygotowuje studentów do pracy m.in. w służbach mundurowych, administracji publicznej czy innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa. W trakcie studiów przyszli specjaliści zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu np. bezpieczeństwa państwa i jego organów, bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu czy zarządzania kryzysowego.

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego rozpoznają wszelkie wyzwania oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa. W trakcie studiów zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania bezpieczeństwa państwa i organizacji międzynarodowych. Studenci mogą rozwijać się także w kontekście m.in.: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi, a także zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom gospodarczym.

 

Wiedza

W trakcie studiów studenci bezpieczeństwa wewnętrznego poznają najważniejsza zagadnienia związane m.in. z kryminologią i kryminalistyką. Uczestnicy zajęć poznają nowoczesne i specjalistyczne narzędzia, które pozwalają na analizowanie i przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i regionalnej, badanie śladów kryminalistycznych czy zapobieganie wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwom.

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę dotyczącą zasad zarządzania kryzysowego – zapobiegają sytuacjom kryzysowym, reagują i przejmują kontrolę w przypadku wystąpienia zagrożenia, a także usuwają ich skutki. Ponadto przyszli specjaliści poznają metody zwalczania przestępczości, również w cyberprzestrzeni. Absolwenci tego kierunku potrafią zbierać, gromadzić i analizować dowody z miejsca przestępstwa, a także rozumieją psychologiczne i społeczne motywy działania jednostek oraz grup przestępczych.

 

Wiedza, którą mają absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • znają podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • wykorzystują nowoczesne narzędzia technologiczne w analizie i przewidywaniu zagrożeń
 • badają ślady kryminalistyczne
 • zapobiegają niebezpieczeństwom w skali globalnej, państwowej, regionalnej
 • reagują i przejmują kontrolę w przypadku sytuacji kryzysowej
 • zwalczają przestępczość (również w cyberprzestrzeni)
 • zbierają, gromadzą i analizują dowody z miejsc przestępstwa
 • rozumieją psychologiczne i społeczne motywy działania jednostek i grup przestępczych
Umiejętności

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego przygotowywani są zarówno do pracy np. w administracji publicznej i organizacjach międzynarodowych, jak i w służbach mundurowych lub służbach specjalnych. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają cenne umiejętności praktyczne związane m.in. z zapewnianiem bezpieczeństwa osobom, mieniu czy obiektom, ochroną informacji niejawnych i danych osobowych lub projektowaniem i zarządzaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego znają etapy postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego i zapewniają poprawną organizację oraz bezpieczeństwo imprez masowych. Specjaliści tej dziedziny prowadzą działania na rzecz ochrony osób i instytucji publicznych czy przedsiębiorstw.

Studenci uczą się tego, w jaki sposób prowadzić przygotowania obronne państwa i jak planować działania obronne. Absolwenci tego kierunku posługują się narzędziami, technologią, bronią oraz technikami samoobrony w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa jednostkom, grupom i instytucjom.

 

Umiejętności, które ma absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • zapewniają bezpieczeństwo osobom, mieniu i obiektom
 • chronią informacje niejawne i dane osobowe
 • projektują system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i zarządzają nim
 • zapewniają sprawną organizację i bezpieczeństwo imprez masowych
 • prowadzą przygotowania obronne państwa
 • planują działania obronne państwa
 • posługują się nowoczesnymi narzędziami oraz technologią, a także bronią i technikami samoobrony 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi realizowane są tylko w ramach studiów I stopnia (licencjackich) i trwają 3 lata. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym czy online.

 

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarna nauka umożliwia studentom zdobywanie wiedzy i umiejętności w profesjonalnych warunkach. Studenci stacjonarni częściej pracują w grupach i realizują projekty zespołowe pod okiem doświadczonych specjalistów.

Stacjonarne studiowanie może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.
 


Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci powinni uczyć się systematycznie i samodzielnie. Ograniczony kontakt z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć może utrudnić zdobywanie wiedzy. Niestacjonarne studiowanie daje jednak możliwość połączenia nauki z pracą – studenci niestacjonarni bez problemu mogą podjąć pracę na pełnym etacie.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Studia online

Zdalne studiowanie najczęściej praktykowane jest przez studentów, którzy prowadzą wyjątkowo aktywny lub nieregularny tryb życia. Nauka online pozwala uczestnikom brać udział w zajęciach z dowolnego miejsca. Taki tryb może być też dobrym rozwiązaniem dla studentów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą studiować stacjonarnie.

Studia online przewidują jednak kilka sytuacji, w których studenci powinni pojawić się na terenie uczelni – należą do nich m.in. sesja czy zajęcia praktyczne.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają szansę zdobywać specjalistyczne kompetencje podczas zajęć prowadzonych przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz praktyków pracujących m.in. w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej czy Służbie Więziennej.

Absolwenci tego kierunku zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organów państwowych, prywatnych korporacji czy organizacji międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu m.in.: prawa, ekonomii, polityki, wojskowości czy zarządzania administracją publiczną.

 

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Gruntowne przygotowanie pozwala studentom bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzenie działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa zarówno lokalnego, jak i globalnego. Studenci biorą udział w licznych warsztatach m.in. z kryminologii i kryminalistyki czy kursach samoobrony.

 

4.Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne powinni interesować się m.in. historią narodową oraz zagadnieniami współczesnej polityki. Studenci tego kierunku muszą być wyjątkowo odporni na stres i potrafić podejmować racjonalne decyzje nawet w sytuacjach kryzysowych. Przyszli specjaliści tej dziedziny powinni być zorganizowani i posiadać zdolność analitycznego myślenia.

Dobrze, by kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne orientowali się w technologiach IT, posługiwali się językiem obcym w stopniu komunikatywnym i umiejętnie pracowali w zespołach. W zawodzie specjalisty z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego niezbędna jest odpowiednia sprawność fizyczna, a także gotowość do zmian, uczenia się i ciągłego rozwoju osobistego. Kandydat na ten kierunek powinien być odważny.


 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi:

 • zainteresowanie historią narodową i współczesną polityką
 • odporność na stres, odwaga
 • umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w sytuacjach kryzysowych
 • zorganizowanie, zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość technologii IT i języków obcych
 • umiejętność pracy w zespole
 • sprawność fizyczna
 • gotowość do mian, uczenia się i rozwoju osobistego
Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Program studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi organizowane jest jedynie w ramach studiów I stopnia (studia licencjackie).

Studia I stopnia trwają 3 lata. Przez 6 semestrów studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu organizacji instytucji państwowych oraz bezpieczeństwa narodowego. W trakcie studiów uczestnicy zajęć rozwijają swoje zdolności związane z planowaniem, organizowaniem i zapewnianiem bezpieczeństwa zarówno indywidualnym jednostkom, jak i organom państwowym, przedsiębiorstwom, korporacjom, informacjom czy mieniu.

Absolwenci studiów I stopnia mogą liczyć na uzyskanie tytułu licencjata. Po ukończeniu nauki mogą oni rozwinąć swoją karierę zawodową m.in. w służbach mundurowych i specjalnych, administracji publicznej, instytucjach oświatowych czy instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą rozwijać się zarówno w bardziej praktycznym, jak i teoretycznym aspekcie zapewniania bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci tego kierunku, którym marzy się praca mundurowa, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w szeregach Policji, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej czy służbach specjalnych.
 

Dla zdolnych do błyskawicznego podejmowania istotnych dla życia jednostki decyzji oraz pracy pod ogromną presją czasu, po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi, zaistnieje możliwość zatrudnienia się w Centrach Zarządzania Kryzysowego.

 

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Łodzi mogą podjąć pracę w takich miejscach jak:

 • Policja, Straż Miejska
 • Straż Graniczna, Służba Celna
 • Służba Więzienna
 • centra zarządzania kryzysowego
 • Straż Pożarna
 • Straż Ochrony Kolei
 • administracja publiczna
 • służby specjalne
 • instytucje oświatowe
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • instytucje podejmujące działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa

Gdzie studiować na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Studia możesz podjąć na kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Łodzi - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunku studiów odbywa się w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie listy rankingowej i w oparciu o określony limit miejsc.

Bezpieczeństwa wewnętrznego nie oferuje żadna z uczelni publicznych w Łodzi – o przyjęciu na studia w uczelniach prywatnych często decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ile kosztują studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Za studiowanie stacjonarne w uczelniach publicznych nie płaci się – płatne są głównie studia w prywatnych szkołach wyższych oraz studia niestacjonarne w publicznych uczelniach.

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 4200 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi: 3240 zł
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: od 5400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane studia kandydaci otrzymują za pomocą systemu IRK lub ERK w swoim prywatnym profilu. Dzięki temu mogą oni nie tylko dowiedzieć się o tym, czy dostali się na wybrany kierunek, ale także poznać wynik, który zdobyli w procesie kwalifikacyjnym.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć bezpośrednio w siedzibie uczelni lub pośrednio, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W każdej szkole wyższej może obowiązywać inna forma, dlatego warto pamiętać nie tylko o tym, by dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, ale również zapoznać się z zasadami rekrutacji w wybranej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, powinni złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych ww wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Należy pamiętać o tym, że spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować dla kandydata skreśleniem go z listy osób zakwalifikowanych na dane studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Łodzi - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Przyszły aplikant na jakiekolwiek studia powinien najpierw zastanowić się, jakie przedmioty maturalne umożliwią mu dobry start na wybranej uczelni oraz jak będzie wyglądała edukacja na danym kierunku. Jest to szczególnie ważne w perspektywie dobrego dopasowania siatki studiów do własnych zainteresowań i predyspozycji.

Podobna sytuacja dotyczy studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi – warto przygotować się do egzaminu maturalnego odpowiednio wcześnie, ponieważ kierunek ten należy do obleganych, a rok rocznie liczba kandydatów przewyższa liczbę dostępnych miejsc, jakie przewidziały uczelnie dla przyszłych studentów.

 

Proces rekrutacyjny

Kiedy już poznasz wyniki egzaminu dojrzałości i uznasz, że są one wystarczające, aby mieć realne szanse na zasilenia grona studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi, pierwszym krokiem w procesie aplikacyjnym będzie wypełnienie formularza o uzyskane wyniki oraz dane osobowe i wydrukowanie dokumentu.

Będziesz potrzebował również fotografii o wymiarach 35X45mm, która znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej. Zdjęcie wraz z kserokopią świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, w przypadku aplikacji na studia magisterskie, oraz wspomniany wcześniej formularz aplikacyjny należy donieść w określonym przez regulamin uczelni terminie. Prawda, że proste?\

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online w Łodzi

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zaoczne w Łodzi

 

Jakie są ceny studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Realizacja studiów niestacjonarnych w formie zaocznej lub wieczorowej jest płatna. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi?

Wciąż zastanawiasz się, czy wybór studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Łodzi będzie najlepszym z możliwych?

 

Krystian, student pierwszego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Łodzi, mówi:

„Od zawsze myślałem o podjęciu studiów na tym kierunku. Nie pytajcie dlaczego – sam nie wiem! Wiem natomiast jedno – gdybym stanął przed możliwością powtórnego wyboru mojej ścieżki edukacyjnej, niczego bym nie zmienił. Mam nadzieję, że dalsza nauka na tym kierunku będzie równie satysfakcjonująca.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Łódź studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Łódź studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Łódź studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Łodzi

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski