Informatyka studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Informatyka studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

01.02.2024

Informatyka studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Informatyka poświęcona jest kluczowym zagadnieniom technologicznym – studenci poznają m.in.: podstawy programowania, algorytmy, architekturę systemów komputerowych, systemy operacyjne, technologie sieciowe, sposoby zarządzania bazami danych czy języki i paradygmaty programowania.

Studia na kierunku informatyka w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Absolwenci informatyki samodzielnie rozwiązują problemy inżynierskie (matematyczne i informatyczne), a także odnajdują praktyczne zastosowanie informatyki w różnorodnych dziedzinach. Informatycy m.in.: posługują się narzędziami informatycznymi, programują w różnych językach, obsługują sprzęt informatyczny i oprogramowanie.

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • programowanie obiektowe,
 • bazy danych,
 • analiza matematyczna,
 • geometria z algebrą liniową,
 • języki i narzędzia programowania,
 • metody numeryczne,
 • inżynieria oprogramowania,
 • sieci komputerowe,
 • matematyka dyskretna,
 • złożoność obliczeniowa,
 • programowanie współbieżne i rozproszone.

Sprawdź także:

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Aplikacje mobilne i internetowe – Absolwent przygotowany jest m.in. do: analizowania i przetwarzania obrazów; projektowania i implementacji aplikacji internetowych; tworzenia aplikacji mobilnych w języku JAVA lub Objective C; tworzenia stron WEB.

Grafika komputerowa i DTP – Absolwent przygotowany jest m.in. do: stosowania różnorodnych metod i technik fotografowania; przetwarzania grafiki rastrowej i wektorowej; projektowania i składu tekstu i grafiki; wykorzystywania grafiki komputerowej na platformie Apple.

Inżynieria programowania i baz danych – Absolwent przygotowany jest m.in. do: tworzenia modelu wymagań do podanego przypadku biznesowego; wykorzystywania zaawansowanych technik programowania; modelowania danych; administrowania rozproszonymi bazami danych.
 

Praca po studiach

Informatyka to kierunek techniczny, kompleksowo przygotowujący studentów do stawiania czoła problemom technologicznym i informatycznym w różnorodnych dziedzinach życia. Absolwenci informatyki odnajdują się na takich stanowiskach jak np.: konsultant z zakresu IT, programista, administrator systemów produkcyjnych lub analityk.

Absolwenci informatyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • małe i średnie organizacje IT
 • firmay wykorzystujące dane gromadzone w systemach informatycznych
 • firmy softwerowe
 • agencje reklamowe, studia graficzne
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia informatyczne w Uniwersytecie Warszawskim powinni przygotować się do egzaminów maturalnych – chętnych na kierunek informatyka jest wielu, a rekrutacja niełatwa do przejścia. Przyszli studenci informatyki powinni uwzględnić takie przedmioty maturalne jak np.: informatyka, język obcy, język polski czy matematyka.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozwijają uniwersalne kompetencje, niezbędne do pełnienia funkcji publicznych lub społecznych. Absolwenci tej uczelni to otwarci, spostrzegawczy i odpowiedzialni eksperci oraz uczeni, którzy aktywnie biorą udział w rozwoju nauki, społecznych wartości, gospodarki czy kultury. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad sto interdyscyplinarnych kierunków proponowanych przez Uniwersytet warszawski.

Komentarze (0)