Informatyka - Warszawa
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Informatyka studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Informatyka w Warszawie to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 75 różnych specjalności. Studia można podjąć na 18 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na informatyce w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 5600 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku informatyka w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku informatyka w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Informatyka Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Informatyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie wiedzy z wielu dziedzin branży IT. W programie nauczania na studentów czekają zajęcia z programowania, projektowania stron internetowych i gier, a także administrowania sieciami. Rozbudowany i interdyscyplinarny charakter studiów daje przyszłym absolwentom wybór dostosowanej do niego ścieżki zawodowej kariery. Studia na kierunku informatyka przygotowują do pracy w zawodzie, a także do kontynuacji kariery i badań naukowych. 

Dynamiczny rozwój branży IT sprawia, że na rynku pracy poszukiwani są najlepsi specjaliści z dziedzin informatyki posiadający najbardziej aktualną wiedzę. Absolwenci dzięki znajomości wielu języków programowania, mogą podjąć pracę m.in. w firmach wytwarzających oprogramowanie, czy wytwórniach gier komputerowych. Studia na kierunku informatyka pozwalają też na zdobycie niezbędnej wiedzy do przyszłej pracy administratora baz danych lub analityka systemowego. Absolwent informatyki ma przed sobą również możliwość rozwoju ścieżki zawodowej w międzynarodowych firmach zagranicznych. 

 

Uczelnie

W Warszawie informatykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 6 uczelniach publicznychSzkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Cybernetyki WAT), Uniwersytecie Warszawskim (UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW), Politechnice Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW), Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz 15 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z informatyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku informatyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: informatyka, język obcy, język polski, matematyka, chemia, fizyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku informatyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5600 zł do 20000 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku informatyka w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek INFORMATYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Pokaż więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Pokaż więcej
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Informatyka - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku informatyka - studia online

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Informatyczne techniki zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyczne techniki zarządzania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Informatyka w Warszawie? Żeby dostać się na kierunki studiów w Warszawie, należy wziąć udział w konkursie świadectw (studia stacjonarne w uczelniach publicznych), a w nim najistotniejszych przedmiotem jest oczywiście matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się jeszcze: język obcy, informatyka, język polski.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia, język polski.

Warto jednak sprawdzić dokładny przebieg procesu rekrutacji, gdyż kryteria mogą ulegać zmianie, bądź różnić się w zależności od uczelni, czy konkretnego wydziału. Wymagania na Informatykę są wysokie także dlatego by potem, w procesie nauki, poradzić sobie z bogatą siatką przedmiotów.

 

Informatyka Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku informatyka na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 3 wymagane przedmioty: język polski, matematykę, jeden język obcy (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) oraz informatykę. Ponadto uwzględniony może zostać jeszcze jeden dodatkowy przedmiot punktowany. dowiedz się więcej

 

Informatyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na informatykę w UKSW wymagane są 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka albo chemia. dowiedz się więcej

 

Informatyka Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek informatyka na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia. dowiedz się więcej

 

Informatyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek informatyka w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: matematykę albo informatykę, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Informatyka Wojskowa Akademia Techniczna - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 na kierunek informatyka uwzględnia takie przedmioty jak: informatyka, język obcy nowożytny oraz język polski. dowiedz się więcej

Rekrutacja na informatykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować informatykę w Warszawie

Informatykę w Warszawie w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferuje 6 uczelni publicznych:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

Ponadto informatykę stacjonarną, niestacjonarną lub online oferuje także kilkanaście warszawskich uczelni niepublicznych m.in.:

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Gdzie studiować informatykę bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatną naukę na kierunku informatyka można podjąć w ramach studiów stacjonarnych na kilku uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Gdzie studiować informatykę niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na kierunku informatyka w Warszawie oferują następujące uczelnie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

 

Dowiedz się więcej informatyka w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na informatyce w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku informatyka są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 5600 zł do 20 000 zł. ceny - informatyka w Warszawie >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie wszystkie studia niestacjonarne na kierunku informatyka są studiami płatnymi.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku informatyka studenci nauczą się programowania. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu projektowania programów i systemów informatycznych, a także dowiedzą się w jaki sposób tworzyć bazy danych. Co więcej, poznają podstawy grafiki komputerowej oraz nauczą się obsługi zaawansowanych programów i narzędzi informatycznych, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową.
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 4616 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych informatyka znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Warszawskiej (ponad 2 tys. zgłoszeń - ponad 5 osób na miejsce), Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego (ponad 500 zgłoszeń - 5 osób na miejsce), Wojskowej Akademii Technicznej  (ponad 900 zgłoszeń - 9 osób na miejsce) oraz w Szkole Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ponad 900 zgłoszeń - 7 osób na miejsce).
 

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów informatycznych można wykonywać zawód programisty, analityka komputerowego, administratora baz danych, analityka systemów informatycznych, czy projektanta sieci informatycznych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach sektora publicznego. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami informatycznymi, doradczymi oraz studiami projektowymi.
 

Program studiów i przedmioty

Nauczysz się tworzyć początkowo dosyć proste algorytmy oraz implementować je do odpowiednich programów komputerowych. Jako student nabędziesz specjalistyczne oprogramowanie, niezbędne do dalszej nauki, dzięki któremu będziesz mógł utrwalać wyniesione ze studiów wiadomości w zaciszu domowym.
Poznasz kilka najbardziej popularnych i przydatnych do większości informatycznych celów języków programowania. Dzięki zajęciom warsztatowym, pod okiem informatyków nauczysz się tworzenia stron internetowych, aplikacji multimedialnych oraz programów komputerowych.
Żaden informatyk nie mógłby szczycić się mianem eksperta bez gruntownej znajomości maszyn, na których pracują. Wobec tego część czasu przewidzianego na zajęcia i wykłady poświęcisz na poznawanie podzespołów elektronicznych, używanych przy budowie komputerów i urządzeń przenośnych, dowiesz się, jakie części pełnią dane funkcje, a także zgłębisz wiedzę na temat objawów niepoprawnego działania określonych mechanizmów i w jaki sposób przeprowadzić naprawę z zachowaniem należytych środków ostrożności względem samego siebie oraz nieuszkodzonych jeszcze części.

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Informatyka to kierunek interdyscyplinarny i skierowany do osób zainteresowanych np.: technologią Internetu, zasadami projektowania stron internetowych, analizą i projektowaniem systemów informatycznych. Programowaniem, zarządzaniem bazami danych w systemach informacyjnych, komputerową symulacją układów elektronicznych czy sztuczną inteligencją. Studenci informatyki poznają m.in. zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, rodzaje systemów operacyjnych czy podstawy inżynierii oprogramowania.

Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych; rozpoznawania i rozwiązywania złożonych lub nietypowych problemów w zakresie informatyki; budowy, wdrażania i eksploatacji narzędzi informatycznych i systemów komputerowych. Ponadto studenci tego kierunku rozwijają również umiejętności związane m.in. a grafiką i animacją komputerową czy zarządzaniem projektami.

Absolwenci informatycy mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: programista, grafik komputerowy, administrator sieci, tester gier lub oprogramowania komputerowego, projektant IT lub webmaster. Informatycy są zatrudniani zarówno w kraju, jak i za granicą – osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach technologicznych czy instytucjach edukacyjno-badawczych. Informatyka przygotowuje również do otworzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze branży IT.

 

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 150 miejsc, Uniwersytet Warszawski 177 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawieoraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW, SGGW, UKSW, WAT oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5600 zł do 20000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek informatyka - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc, dlatego uczelnie przyjmują tylko tych kandydatów, którzy zdobyli wystarczająco zadowalające wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz zajęli wystarczająco wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku informatyka w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 150
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 115
 • Uniwersytet Warszawski: 177
 • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 135
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku informatyka w Warszawie

Stacjonarna nauka w uczelniach publicznych jest bezpłatna – za studiowanie niestacjonarne w uczelniach publicznych należy zazwyczaj zapłacić. Opłaty dotyczą także studiów oferowanych przez znaczną większość prywatnych szkół wyższych.

Informatyka studia Warszawa - ceny 2023

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6900 zł
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 6900 zł
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie – od 15000 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 6400 zł
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej – od 10000 zł
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie – od 8800 zł
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie – od 7700 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 8160 zł
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - 9800 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 7900 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych – od 5600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Dane dotyczące osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Kandydaci w ten sposób poznają nie tylko uzyskaną w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów, ale również zajęte przez nich miejsce na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – 18.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Najczęściej kandydaci, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, doręczają dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Czasem jednak szkoły wyższe decydują się na dopuszczenie możliwości przekazania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy dostali się na wybrane studia, zazwyczaj mają kilka dni na dostarczenie kompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych – formalności te można zacząć dopełniać najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Pamiętaj, kandydacie, żeby doręczyć dokumenty w określonym przez uczelnię terminie. Spóźnienie może skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – od 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Informatyce?

Mogłoby się wydawać, że rynek przesycony jest absolwentami Informatyki, a świeżo upieczeni narzekają na nudę i brak zajęć. Nic bardziej mylnego. Współczesność, a zatem i rynek pracy, potrzebuje specjalistów z zakresu szeroko pojętej informatyki jeszcze bardziej, a taki trend otwiera przed osobami kończącymi naukę szerokie morze możliwości i równie szerokie pole zawodowego manewru. Lista profesji w jakich działać mogą absolwenci Informatyki jest bardzo długa, a znajdują się na niej między innymi: programista, administrator systemów informatycznych, czy wdrożeniowiec oprogramowania. A ile zarabiają absolwenci Informatyki?

Średnie zarobki absolwentów Informatyki w 2023 roku:

 • programista aplikacji mobilnych – 9700 złotych
 • programista baz danych – 9500 złotych
 • administrator serwerów – 8850 złotych
 • administrator sieci informatycznej – 7350 złotych

 

Czy warto iść na Informatykę?

Analizując współczesny rynek zatrudnienia, odpowiedź na to pytanie wydaje się jednoznaczna. Informatyka to kierunek dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie praktyczne, a na dodatek niezmiennie potrzebne. Warto dodać, że Informatyka jest kierunkiem, który może zainteresować kandydatów o różnych planach zawodowych i potrzebach edukacyjnych, bowiem niemal w każdej uczelni realizowane są liczne specjalności.

 

Gdzie warto studiować Informatykę?

Informatyka należy do ścisłego grona najpopularniejszych kierunków, a zatem ofert kształcenia w stołecznym mieście jest bardzo wiele. Kandydaci na studia w Warszawie mogą wybierać zarówno spośród uczelni publicznych, jak i uczelni niepublicznych.

Informatyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Lista stołecznych uczelni, które oferują studia informatyczne jest bardzo długa, a niej widnieje także sporo uczelni niepublicznych.

Informatyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Uczelnia WSB Merito
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej

 

Program studiów i przedmioty

W toku kształcenia studenci Informatyki realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • systemy operacyjne
 • języki i metody programowania
 • grafika inżynierska
 • algorytmy i struktury danych
 • architektura systemów komputerowych

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Cybernetyki) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Informatyka w Warszawie?

Dobrze wiemy, że miejsce ma ogromny wpływ na proces kształcenia. Zatem, należy zadać pytanie: Jakie ma kierunek Informatyka w Warszawie opinie?
 
Łukasz, student Informatyki mówi:
„Studiować Informatykę w Warszawie to było moje marzenie od początku liceum. Bardzo pilnie się uczyłem, a podręczniki do matematyki to praktycznie trzymałem pod poduszką. Studiowanie Informatyki to prestiż i pierwszy krok do ciekawej kariery zawodowej i fajnej pracy.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Warszawa studia i stopnia

Informatyka Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Warszawa studia stacjonarne

Informatyka Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka w Warszawie

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki informatyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK INFORMATYKA

Komentarze (2)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia