Politechnika Częstochowska rekrutacja zimowa 2022

Politechnika Częstochowska rekrutacja zimowa 2022

Studia Częstochowa - Politechnika Częstochowska

15.02.2022

Politechnika Częstochowska rekrutacja zimowa

Politechnika Częstochowska od 10 stycznia do 9 lutego 2022 roku prowadziła rekrutację na studia stacjonarne oraz niestacjonarne magisterskie i inżynierskie. 11 lutego 2022 roku w systemie IRK zostanie ogłoszona informacja o zakwalifikowaniu. Kandydaci od 14 do 16 lutego muszą złożyć niezbędne dokumenty. 18 lutego 2022 roku zostanie ogłoszona lista osób przyjętych i rezerwowych.

Nabór na semestr letni odbywa się na kierunki takie jak między innymi: budownictwo, inżynieria środowiska, informatyka, fizyka techniczna, logistyka, a także zarządzanie jakością i produkcją. Kandydaci na studia magisterskie muszą mieć ukończone studia pierwszego stopnia, aby mogli przystąpić do rekrutacji na studia drugiego stopnia.

 

Nowe kierunki w Politechnice Częstochowskiej

W Politechnice Częstochowskiej od października 2022 roku uruchomione zostaną trzy nowe kierunki studiów. Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego, architektura krajobrazu oraz odnawialne źródła energii to nowinki na rok akademicki 2022/2023.

Kierunek odnawialne źródła energii powstał z inicjatywy Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także firm z branży tak zwanej energetyki odnawialnej. Program kształcenia będzie zawierał przedmioty rozwijające studentów w zakresie: wytwarzania, magazynowania i wykorzystywania różnych źródeł energii, a także modelowania oraz eksploatacji systemów wykorzystujących źródła odnawialne.

Architektura krajobrazu przeznaczona jest dla kandydatów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z dziedzin technicznych, artystycznych i przyrodniczych. W programie kształcenia będą znajdowały się przedmioty takie jak: budowa obiektów architektury krajobrazu, ekologia, budownictwo, a także techniki komputerowe w projektowaniu i materiałoznawstwo. Podczas toku studiów będzie dużo zajęć praktycznych, które przygotują słuchaczy do pracy w zawodzie. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.

Politechnika Częstochowska wyszła naprzeciw potrzebom rynku pracy i stworzyła kierunek — inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego. Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować między innymi w firmach zajmujących się odbiorem, selekcją i przetwarzaniem odpadów w produkty rynkowe. W programie kształcenia pojawią się przedmioty związane z: gospodarowaniem surowcami naturalnymi oraz odnawialnymi, zamykaniem obiegu produktów, a także redukcją ilości odpadów. Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki trwają 7 semestrów.

Sprawdź Politechnika Częstochowska kierunki studiów

 

Studia w Politechnice Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska jest uczelnią wyższą posiadającą wieloletnie tradycje w kształtowaniu wybitnych inżynierów. Studenci swoje pasje mogą rozwijać poprzez udział w organizacjach studenckich i kołach naukowych. Kandydaci na studia w Politechnice Częstochowskiej mają do wyboru ponad 30 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Niezmiennie w czołówce najpopularniejszych kierunków studiów znajduję się informatyka. Zainteresowanie tym kierunkiem rośnie z roku na rok. Zapotrzebowanie na informatyków na rynku pracy jest bardzo duże, dlatego absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która podąża za wszelkimi nowościami w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Na liście króluje również budownictwo, które przyciąga w każdym roku wielu kandydatów. Budownictwo przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych i ambitnych, ponieważ w pracy zawodowej od ich precyzji oraz rzetelności w projektowaniu i wznoszeniu budowli będzie zależało bezpieczeństwo innych. Na kolejnym miejscu plasuje się zarządzanie. Program kształcenie został skrupulatnie przygotowany, tak aby studenci uzyskali pożądane kwalifikacje zawodowe.

Wśród popularnych kierunków warto zwrócić uwagę na logistykę i mechatronikę, kierunki prowadzone są przez znamienitych wykładowców akademickich, którzy zajęcia prowadzą zgodnie z nowymi trendami naukowymi. Automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn to kierunki, których nie można pominąć. Studenci podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności do pracy w zawodzie. Wykładowcy dbają o wysokiej jakości kształcenie i rozwijanie pasji słuchaczy.

Komentarze (0)