Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - zimowa rekrutacja

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - zimowa rekrutacja

Studia Rzeszów - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

28.02.2022

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - rekrutacja zimowa

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie trwa nabór na studia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022. Kandydaci mogą aplikować na studia od 10 stycznia do 31 marca 2022 roku. Chętni składają podania w nowoczesnym systemie rekrutacji online.

System internetowy umożliwia szybkie wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Kandydaci do 31 marca mają czas na skompletowanie niezbędnych dokumentów i dostarczenie ich osobiście lub za pośrednictwem poczty do Działu Rekrutacji.

 

Oferta na semestr letni 2021/2022

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi rekrutacje na kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród kandydatów. W ofercie kształcenia znalazły się kierunki prowadzone w języku polskim lub angielskim takie jak: informatyka, International business management, nursing, a także programming. Kierunki anglojęzyczne studiów I stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej, a informatyka realizowana jest w trybie niestacjonarnych studiów II stopnia.

 

Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie charakteryzuje się praktyczną formą kształcenia, dlatego w gronie wykładowców znajdują się specjaliści konkretnych dyscyplin. Uczelnia wyższa przykłada dużą wagę do: rozwoju badań naukowych, wysokiej jakości edukacji oraz współpracy z biznesem i samorządem na rzecz rozwoju Podkarpacia.

Sprawdź Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kierunki studiów

 

Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania mają do wyboru ponad 10 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W rankingu najpopularniejszych kierunków w roku akademickim 2021/2022 na pierwszym miejscu znalazła się informatyka. Słuchacze podczas toku studiów będą odbywać zajęcia w nowoczesnych laboratoriach, w których znajduje się najnowszy sprzęt i oprogramowanie (zobacz więcej: informatyka w Rzeszowie).

Na kolejnym miejscu na liście popularnych kierunków studiów znajduje się zarządzanie, które w każdym roku przyciąga rzesze kandydatów. Na rynku pracy rośnie zainteresowanie specjalistami ds. zarządzania posiadającymi wysokie kwalifikacje zawodowe i odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Dla kandydatów zostały przygotowane trzy specjalizacje takie jak: zarządzanie w branży e-commerce, zarządzanie projektami w organizacjach oraz innowacje w rozwój przedsiębiorstwa (zobacz więcej: zarządzanie w Rzeszowie).

Wśród popularnych kierunków znajduje się również filologia angielska. W siatce zajęć znajdują się przedmioty takie jak: translation, historia języka angielskiego, language of the Media, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, a także phonetics. Kursy wykładane są przez znamienitych wykładowców akademickich (zobacz więcej: filologia angielska w Rzeszowie).

Warto zwrócić uwagę na kierunki takie jak: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, a także pielęgniarstwo.

 

Sprawdź

 

Programy kształcenia zostały przygotowane skrupulatnie, tak aby studenci zdobyli pożądane kwalifikacje zawodowe. Logistyka to kierunek, o którym nie można zapomnieć. Dla słuchaczy zostało przygotowane kilka specjalności takich jak: zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka produkcji i procesów magazynowych, transport i spedycja, a także nowa specjalność logistyka biznesu elektronicznego.

Komentarze (0)