Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to 74 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunalnego i komunikacyjnego. Istotne jest zapoznanie się z najnowszą technologią i organizacją budownictwa, technikami komputerowymi, oraz metodami stosowania materiałów budowlanych. Budownictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to także nauka kierowania zespołem ludzi oraz całą firmą budowlaną.

W gronie przedmiotów stanowiących program nauczania znajdują się, między innymi: konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, technika cieplna, mechanika płynów, energia ze źródeł odnawialnych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa mogą wykorzystać w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, przedsiębiorstwach remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, jednostkach naukowo-badawczych, czy firmach konsultingowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Filip, student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Studiowanie Budownictwa to świetna inwestycja. Ludzie zawsze będą budować, więc jeśli będzie się prawdziwym specjalistą, to o brak zatrudnienia człowiek nie będzie się martwił. Poza tym, zawód ten można wykonywać w dowolnym miejscu na świecie. Budownictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to zdecydowana czołówka kształcenia. Tutaj nie ma czasu na nudę.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opracowań projektowych i dokumentacji technicznych różnych obiektów budowlanych,
 • aktualnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
 • wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji,
 • zasad i metod przeprowadzania remontów i modernizacji budynków,
 • projektowania obiektów budowlanych lądowych i wodnych,
 • sporządzania harmonogramu prac budowlanych i kosztorysów przedsięwzięć budowlanych,
 • prognozowania ruchu oraz przepustowości dróg, ulic i skrzyżowań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • przedsiębiorstwach remontowych,
 • przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM

Komentarze (0)