Budownictwo - Olsztyn

Budownictwo - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia Olsztyn 2021 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku Budownictwo w Olsztynie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 96 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWM.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunek budownictwo w Olsztynie uchodzi za jeden z najtrudniejszych kierunków inżynierskich. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś.powinnaś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, fizykę, geografię, metamatematykę, informatykę, język obcy nowożytny. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku budownictwo ku swojej wygodzie możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, idealną opcją będą studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trakcie tygodnia, zastanów się nad studiami w formie zaocznej. Pamiętaj jednak, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Leonardo da Vinci stwierdził: "Ci, którzy uprawiają praktykę bez pilności lub – by rzec lepiej – bez nauki, są jak żeglarze wypływający na morze statkiem bez steru i busoli, nie mając nigdy pewności, dokąd się skierują". Właśnie dlatego kierunek budownictwo jest tak istotny w dzisiejszym świecie - potrzebujemy specjalistów, którzy skrupulatnie zgłębiają wiedzę, mając w zamiarze tworzyć najlepsze konstrukcje XXI wieku.

Idealni kandydaci na studia architektoniczne w Olsztynie w ramach budownictwa nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką i fizyką. Powinni interesować się projektowaniem konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, być obeznani w najnowszych technologiach, mieć zdolności manualne, a także chęć do nauki i poszerzania niezbędnych umiejętności.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo w Olsztynie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunek budownictwo w Olsztynie możesz realizować na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie pragną zapewniać najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych dziedzin nauki i życia.

           

4. Praca po studiach

Studia architektoniczne w Olsztynie w ramach budownictwa uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych wśród propozycji kierunków inżynierskich. Absolwenci wykorzystują interdyscyplinarne wykształcenie w pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, w biurach projektowych, w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, w przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych.

Studenci są także przygotowywani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach budowlanych (wykonawczych i produkcyjnych), w szkołach i jednostkach naukowo-badawczych lub uczelniach wyższych, w spółdzielniach mieszkaniowych i instytucjach samorządowych. Wielu studentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna i rysunek techniczny,
 • materiały budowlane,
 • zastosowanie BIM w budownictwie,
 • mechanika teoretyczna,
 • instalacje budowlane,
 • wytrzymałość materiałów,
 • zastosowanie metody elementów skończonych w budownictwie,
 • architektura/projektowanie budynków,
 • fundamentowanie,
 • mechanika budowli,
 • metody obliczeniowe w mechanice budowli,
 • organizacja produkcji budowlanej
 • i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Po ukończeniu studiów i praktyk zawodowych absolwenci mogą starać się o uprawnienia zawodowe, które wiążą się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Studenci uczą się projektować i wykonywać obiekty budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego czy komunikacyjnego. Zapoznają się z najnowszymi technologiami i organizacją w budownictwie, zgłębiają informacje na temat technik komputerowych i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej. Dowiadują się, jak dobierać i stosować dane materiały budowlane, rozwijają umiejętności kierownicze, a w końcu pielęgnują także predyspozycje językowe, które umożliwiają pracę na arenie międzynarodowej. Studia architektoniczne w zakresie budownictwa to idealny kierunek, który pozwoli Ci nie tylko dobrze zarabiać, ale i rozwijać inwencję twórczą.

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Olsztynie?

Studia na kierunku Budownictwo w Olsztynie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Uczelnie w Olsztynie oferują kierunek budownictwo w ramach pierwszego stopnia, czyli w formie studiów inżynierskich. Studia inżynierskie trwają siedem semestrów, to znaczy trzy i pół roku, i kończą się egzaminem inżynierskim. Odbycie obowiązkowych praktyk oraz uzyskany tytuł inżyniera pozwalają podjąć pracę zawodową, a także umożliwiają kontynuowanie edukacji na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku. W Olsztynie studia magisterskie możesz realizować na innym kierunku niż budownictwo, na przykład w ramach kierunków takich jak budownictwo energooszczędne, budowle i konstrukcje inżynierskie lub inżynieria drogowa. Studia drugiego stopnia zapewniają tytuł magistra inżyniera. Kolejnym etapem edukacji są studia trzeciego stopnia.

Jaka praca po kierunku budownictwo w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak budownictwo są na tyle uniwersalne, że zapewniają możliwości pracy i rozwoju niemal w każdym momencie. Świat nieustannie się zmienia i ciągle potrzebuje nowych kreatorów. Absolwenci po uzyskaniu interdyscyplinarnego wykształcenia podejmują pracę w biurach projektowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych.

Studenci są przygotowywani do realizacji obiektów budowlanych, to znaczy budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, do kreowania budowli inżynierskich i obiektów małej architektury, do wykonywania projektów przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych. Dzięki usystematyzowanej wiedzy i rozwiniętym umiejętnościom chętnie są zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych (produkcyjnych lub wykonawczych), w laboratoriach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej związanych z architekturą i budownictwem, w biurach analiz i badań, w  szkołach, na uczelniach wyższych oraz w jednostkach naukowo-badawczych, w spółdzielniach mieszkaniowych, w instytucjach samorządowych.

Kierunek budownictwo w Olsztynie kreuje specjalistów zajmujących się remontami i konserwacją zabytków, dróg i mostów, technologią i organizacją w budownictwie, kierowaniem budowy i robotami budowlanymi, nadzorem autorskim, inwestorskim i budowlanym, wytwarzaniem wyrobów budowlanych i elementów konstrukcyjnych.

Absolwenci mogą pracować zarówno w kraju, jak i za granicą w sektorze prywatnym i publicznym. Coraz częściej zajmują się budownictwem ekologicznym, ale także projektują budynki do użytku publicznego, komunikacyjnego czy przemysłowego.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Olsztynie?

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Olsztynie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku budownictwo uchodzą za jedne z najtrudniejszych, ale i najbardziej obleganych wśród kierunków studiów inżynierskich. Nim podejmiesz decyzję o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i potrafisz komunikować się podczas pracy w zespole?
 • Czy masz zapędy kreatorskie i głowę pełną pomysłów?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest bardzo wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś.powinnaś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, fizykę, geografię, metamatematykę, informatykę, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów dostarczyć Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. laureaci i finaliści plasują się na najwyższych pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych czy Olimpiadzie Matematycznej.

Warto także zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo Olsztynie

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Olsztynie?

Studia architektoniczne w ramach budownictwa są postrzegane jako najbardziej praktyczne i elitarne zarazem.

Bartłomiej, student trzeciego roku studiów inżynierskich, wyznał:

Zawsze wiedziałem, że chcę studiować kierunek techniczny. Budownictwo jest idealne do tego, by w sposób praktyczny zajmować się naszą rzeczywistością. Projektowanie to siła umysłu i wyobraźni, ale liczą się też dane i możliwości techniczne. Uważam, że jestem w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Polecam.

Popularne kierunki architektura i budownictwo w Olsztynie

Kierunki architektura i budownictwo w Olsztynie


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

 

Komentarze (0)