Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

02.02.2022

Budownictwo – Uniwersytet Zielonogórski 2022

Studia na kierunku budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w UZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia budowlana
 • geometria wykreślna
 • mechanika ogólna
 • geodezja
 • wytrzymałość materiałów
 • mechanika gruntów
 • fundamentowanie

 

Uniwersytet Zielonogórski to 73 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych oraz realizacji obiektów budowlanych. Budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim to współczesna wiedza oraz umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia budowlana, geometria wykreślna, mechanika ogólna, geodezja, wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, fundamentowanie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa mogą wykorzystać w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, przedsiębiorstwach remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, jednostkach naukowo-badawczych, czy firmach konsultingowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Artur, student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Budownictwo to dziedzina, która zawsze będzie się rozwijać. Dlatego jest świetną inwestycją, a także motorem do ciągłego kształcenia i badania nowych zagadnień. Studiuję na Uniwersytecie Zielonogórskim, bo tutaj znalazłem specjalność, która najbardziej mnie interesuje, czyli Efektywność energetyczna w budownictwie. „

 

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Studia w Zielonej Górze

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Zielona Góra

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania remontów oraz modernizacji obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • nadzorowania procesów budowlanych oraz zarządzania nimi z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii,
 • wytwarzania niektórych materiałów budowlanych,
 • organizacji procesów produkcyjnych,
 • zarządzania procesem budowlanym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • biurach projektowych,
 • pracowniach konserwatorskich,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • przedsiębiorstwach remontowych,
 • przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • służbach inwestorskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo specjalności ukończonych studiów z wybraną specjalnością studiów drugiego stopnia

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)