Budownictwo - Zielona Góra

Budownictwo - Zielona Góra

Budownictwo studia - Zielona Góra

Nie trzeba należeć do najbardziej spostrzegawczych, by zauważyć, że przestrzeń wokół nas się zmienia. Nowe budynki, nowe drogi, nowe mosty. Ktoś może powiedzieć, że to żadna sztuka postawić nowy budynek mieszkalny, lecz będzie w błędzie, gdyż jest to sztuka, która rosła na przestrzeni wieków.
Kierunek Budownictwo w Zielonej Górze zakłada wykształcenie specjalistów przygotowanych do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych oraz realizacji obiektów budowlanych. To także współczesna wiedza oraz umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Specjalności oraz ich zakres tematyczny stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie nie tylko branży budowlanej, ale i społeczeństwa. Podobnie, jak w innych miastach akademickich, Budownictwo w Zielonej Górze realizowane jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Zielonej Górze?

Jak wygląda rekrutacja na Budownictwo w Zielonej Górze? Proces kwalifikacyjny bazuje na konkursie świadectw, w którym najważniejszymi przedmiotami są: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia. Warto zawsze upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni czy wydziału. Wymagania na Budownictwo w Zielonej Górze są dość szerokie, ale jest to podyktowane, między innymi, bogatym programem nauczania, na który składają się takie przedmioty jak: chemia budowlana, geometria wykreślna, mechanika ogólna, geodezja, wytrzymałość materiałów, mechanika gruntów, fundamentowanie.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Zielonej Górze?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo w Zielonej Górze? Absolwenci znajdą zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych, biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach wykonawczych, przedsiębiorstwach remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, służbach inwestorskich.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Zielonej Górze?

Wybraliśmy kierunek kształcenia – Budownictwo. Ale w którym mieście poznawać jego tajniki? Jakie ma kierunek Budownictwo w Zielonej Górze opinie? Miłosz, student Budownictwa mówi:
„Ja podszedłem do tematu studiów poważnie. Wybrałem dziedzinę, która się rozwija i w której można znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. Oczywiście, najpierw trzeba zdobyć umiejętności, by liczyć na interesujące prognozy zawodowe. Ale po to studiuję w Zielonej Górze by być optymistą.” 
 
 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ZIELONEJ GÓRZE

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ZIELONEJ GÓRZE

Komentarze (0)