Budownictwo - Zielona Góra

Budownictwo - Zielona Góra

Budownictwo studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Budownictwo to kierunek ściśle współpracujący z architekturą realizuje bowiem wszelkie plany i projekty architektoniczne czy budowlane. Związane jest ze wznoszeniem budowli zwłaszcza na lądzie. Frank lloyd Wright mawiał: „Lepiej użyć gumki na papierze niż młota na placu budowy". Warto zastanowić się nad tymi słowami, ponieważ przemyślane decyzje wpłyną z korzyścią na jakość i zasadność powstających budynków.

Kandydaci na studia architektoniczne w Zielonej Górze muszą wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką i fizyką. Jest to kierunek idealny dla osób, które interesują się projektowaniem konstrukcji obiektów i elementów budowlanych, a także zajmują się technologiami stosowanymi w budownictwie. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu predyspozycje, studia architektoniczne w zakresie budownictwa mogą być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Studia architektoniczne na kierunku budownictwo w Zielonej Górze możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kierunek zapewnia gruntowne wykształcenie i kształci najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Program kształcenia obfituje w przedmioty, których podstawę stanowią nauki z zakresu matematyki i fizyki, ale również umiejętności rysunkowe, zwłaszcza z zakresu rysunku technicznego. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chemia budowlana, materiały budowlane, komputerowa analiza materiałów i konstrukcji, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym, utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych. Przedmioty realizowane są w formie wykładów, laboratoriów czy projektów.

Praca po studiach

Kierunek budownictwo w Zielonej Górze zapewnia absolwentom niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na wykonywanie i sprawdzanie projektów budowlanych, kierowanie budową, wytwarzanie elementów konstrukcyjnych i wyrobów budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

Abiturienci chętnie są zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych (wykonawczych i produkcyjnych), w spółdzielniach mieszkaniowych i instytucjach samorządowych, w biurach projektowych, szkołach i jednostkach naukowo-badawczych lub uczelniach wyższych. Studenci zdobywają także niezbędną wiedzę, która jest bardzo użyteczna w przypadku, jeśli dany absolwent zdecyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Możliwości pracy jest bardzo wiele, dlatego kandydaci tak chętnie wybierają studia budownicze w Zielonej Górze.

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak budownictwo są bardzo popularne i wręcz oblegane przez kandydatów na studia. Aby znaleźć się na liście zakwalifikowanych, musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich pamiętaj o matematyce, chemii, informatyce, fizyce i astronomii, języku obcym nowożytnym, języku polskim. Najwyższe wyniki zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i gwarantują sobie miejsce na listach przyjętych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 20.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO W ZIELONEJ GÓRZE

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ZIELONEJ GÓRZE

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ZIELONEJ GÓRZE

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku budownictwo możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Uczelnie w Zielonej Górze dbają o komfort studentów, dlatego dają im możliwość wyboru najlepszej drogi. Jeśli rozważałeś/aś regularne spotkania i systematyczną naukę, idealną opcją będą studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trakcie tygodnia, zastanów się nad studiami w formie zaocznej. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne, a spotkanie weekendowe nie gwarantują zrealizowania w całości programu kształcenia.

Program studiów opiera się na naukach z zakresu matematyki, fizyki, a także informatyki przez wzgląd na cyfryzację XXI wieku, w tym budownictwa i projektowania. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

  • mechanika budowli,
  • komputerowa analiza materiałów i konstrukcji,
  • ekonomika budownictwa,
  • podstawy mostownictwa,
  • technologia robót budowlanych
  • i wiele innych.

Studia inżynierskie w zakresie budownictwa przewidują także szereg ciekawych specjalności takich jak: renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, drogi i mosty czy konstrukcje budowlane i inżynierskie. Warto zaznaczyć, że utworzenie danej specjalności zależy od zainteresowań studentów. Warto śledzić zapotrzebowanie na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Absolwenci zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które rozwijają w zakresie projektowania, wykonywania i remontów obiektów budowlanych czy konstrukcji inżynierskich, nadzorują i zarządzają procesami budowlanymi. Umiejętności związane z tworzeniem, zdolności manualne, a także kompetencje odnoszące się do zarządzania i kierowania to bardzo cenne zalety, na które zwraca uwagę wielu pracodawców.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Zielonej Górze?

Studia na kierunku budownictwo w Zielonej Górze podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że kierunek ten możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku i kończą się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy w zawodzie, ponieważ studenci posiadają już niezbędną ku temu wiedzę i umiejętności.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, a po półtorarocznej edukacji uzupełniającej stopień pierwszy kończą się egzaminem magisterskim i zapewniają abiturientom tytuł magistra inżyniera. Kierunek budownictwo w Zielonej Górze na stopniu drugim może rozpocząć absolwent tego samego kierunku studiów lu kierunków pokrewnych.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak budownictwo wymagają nie tylko wiedzy matematycznej czy fizycznej, ale i wyobraźni przestrzennej i zamysłu kreatorskiego. Zdecydowanie nie są to studia dla każdego, mimo że cieszą się bardzo dobrą opinią i dużym zainteresowaniem. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

  • Czy przedmioty z zakresu nauk ścisłych nie sprawiają Ci problemów?
  • Czy dobrze czujesz się w projektowaniu i potrafisz twórczo myśleć?
  • Czy masz predyspozycje kierownicze?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na tego typu studia jest bardzo wiele chętnych, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych testów z matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego, warto zdawać na poziomie rozszerzonym wybrane przedmioty takie jak: fizyka i astronomia, chemia, informatyka czy matematyka rozszerzona. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach zakwalifikowanych. Warto spróbować swoich sił na przykład w Olimpiadzie Innowacji Technicznych, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych czy Olimpiadzie Matematycznej.

Na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze warto także sprawdzić wymogi odnoszące się do badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku budownictwo w Zielonej Górze?

Absolwenci kierunku budownictwo w Zielonej Górze posiadają wiedzę z dziedziny budownictwa i zdobywają umiejętności, które pomogą im w pełnieniu funkcji technicznych w zakresie kierowania budową czy robotami budowlanymi. Są kierowani do nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego. Na rynku pracy bez problemu odnajdują się w przedsiębiorstwach budowlanych (produkcyjnych lub wykonawczych), w biurach projektowych, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach samorządowych, laboratoriach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej związanych z architekturą i budownictwem, biurach analiz i badań, szkołach, na uczelniach wyższych oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

Abiturienci są przygotowywani do wykonywania projektów przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych, do realizacji obiektów budowlanych, to znaczy budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, do kreowania budowli inżynierskich i obiektów małej architektury. Studenci mają odpowiednie kompetencje do wykonywania i sprawdzania projektów budowlanych, mają odpowiednie uprawnienia do tego, by kierować budową, zajmują się wytwarzaniem wyrobów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, pełnią nadzór inwestorski i budowlany.

Absolwenci studiów budowniczych w Zielonej Górze stają się specjalistami w zakresie remontów i konserwacji zabytków, dróg i mostów, technologii i organizacji w budownictwie, coraz częściej zajmują się także budownictwem ekologicznym. Są nie tylko projektantami, ale i inspektorami nadzoru czy kierownikami budowli. Abiturienci mogą podjąć pracę zarówno w kraju, jak i za granicą a czuwają nad powstawaniem budynków użytku publicznego, przemysłowego czy komunikacyjnego. Kierunek budownictwo w Zielonej Górze oferuje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju.

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Zielonej Górze?

Studia architektoniczne w zakresie budownictwa uchodzą za jedne z najbardziej popularnych kierunków technicznych ostatnich lat.

Karol, student trzeciego roku studiów inżynierskich, mówi:

Budownictwo to nie tylko matematyka i fizyka, to także praca twórcza w zakresie projektowania budowli czy tworzenia różnego rodzaju konstrukcji. Jest to kierunek interdyscyplinarny, poszerzający horyzonty myślowe i perspektywy pracy. Bardzo polecam.


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)