Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważony rozwój i środowisko

21.04.2023

Zrównoważony rozwój i środowisko – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zrównoważony rozwój to pojęcie, które staje się coraz popularniejsze, a przede wszystkim coraz ważniejsze. W czasach nowoczesnych technologii i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw negatywny wpływ człowieka na środowisko staje się z każdym rokiem wyraźniejszy, dlatego niezwykle istotne jest to, aby zadbać o potrzeby obecnego, jak i przyszłych pokoleń. Kierunek Zrównoważony rozwój i środowisko wykształcić ma specjalistów, którzy będą wiedzieli jak to zrobić.

Studia na kierunku zrównoważony rozwój i środowisko w WSIZ RZESZÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, złożonej z zagadnień reprezentujących między innymi nauki społeczne, ekonomię oraz ekologię. Studenci zaznajamiają się z wyzwaniami i zagrożeniami współczesnej cywilizacji, sposobami ochrony bioróżnorodności, wpływem konsumpcyjnego stylu życia na środowisko, jak również zasadami budowania marki zrównoważonej organizacji. Co istotne, realizowany program nauczania pozwala na przeprowadzanie części zajęć w zielonych laboratoriach, umożliwiających edukację poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • globalne zmiany środowiskowe,
 • zrównoważony rozwój i cele zrównoważonego rozwoju,
 • nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju,
 • podstawy ekonomiczne zrównoważonego rozwoju,
 • edukacja zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych,
 • modele biznesowe oparte na zrównoważonym rozwoju

Ponadto, studenci kierunku mogą skorzystać z oferty specjalności, do których należą: Zrównoważone zarządzanie biznesem oraz Zrównoważony agrobiznes i ekoinnowacje. Pierwsza skoncentrowana jest na zrównoważonym rozwoju organizacji biznesowych i otoczenia biznesowego, natomiast druga pozwala pozyskać wiedzę i umiejętności na temat ekologicznych inwestycji i narzędzi wykorzystywanych w agrobiznesie.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie możliwości zawodowe stoją przed absolwentami? Osoby, które ukończyły kierunek Zrównoważony rozwój i środowisko w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mogą znaleźć zatrudnienie między innymi jako: specjaliści do spraw zarządzania środowiskiem i certyfikacji środowiskowej, specjaliści do spraw zrównoważonego rozwoju, eksperci do spraw ryzyka ESG, specjaliści do spraw analizy śladu węglowego.

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zrównoważony rozwój i środowisko w WSIiZ:

Absolwent kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad ochrony bioróżnorodności,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • modeli biznesowych opartych na zrównoważonym rozwoju,
 • podstaw ekonomicznych zrównoważonego rozwoju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko:

Absolwent kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista do spraw zarządzania środowiskiem i certyfikacji środowiskowej,
 • ekspert do spraw ryzyka ESG,
 • konsultant do spraw audytów środowiskowych i klimatu,
 • ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju,
 • specjalista do spraw analizy śladu węglowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Komentarze (0)