Analityka danych ekonomicznych

Analityka danych ekonomicznych

Analityka danych ekonomicznych

25.04.2023

Analityka danych ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rekrutacja 2023/2024

Analityka danych ekonomicznych to kierunek kształcenia stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowanych pracowników posiadających wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu analizy różnorodnych danych o charakterze ekonomicznym. Kierunek ten, oferowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kładzie nacisk przede wszystkim na kształcenie w zakresie metod ilościowych, uwzględniając jednak metody jakościowe, jak również obejmując analizę szerszej grupy problemów, istotnych nie tylko dla biznesu, ale również dla sfery publicznej.

Studia na kierunku analityka danych ekonomicznych w UE POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Analityka danych ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień reprezentujących przede wszystkim ekonomię i finanse, a także nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki socjologiczne. Studenci zaznajamiają się między innymi z: metodami statystycznymi stosowanymi w badaniach społecznych, metodami pozyskiwania danych dla analiz ilościowych i jakościowych, sposobami komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu zespołem, jak również najważniejszymi wyzwaniami społecznymi XXI wieku.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Analityka danych ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu prowadzone są w oparciu o program, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • ekonomia sektora publicznego,
 • badania fokusowe i wywiady pogłębione,
 • ekonomia w badaniach naukowych,
 • wystąpienia publiczne,
 • analiza regresji,
 • polityka gospodarcza,
 • badania ankietowe,
 • komercjalizacja i komunikowanie rezultatów badań,
 • wyzwania na współczesnym rynku pracy,
 • eksperymenty w badaniach społecznych,
 • techniki prezentacji i wizualizacji danych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Analityki danych ekonomicznych nabywają również licznych umiejętności. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: wykorzystywania wiedzy teoretycznej do interpretacji zjawisk zachodzących w gospodarce i społeczeństwie, identyfikowania aktualnych wyzwań społecznych i gospodarczych, formułowania problemów i hipotez badawczych, pozyskiwania danych zastanych, czy konstruowania modeli ekonometrycznych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia? Absolwenci studiów na kierunku Analityka danych ekonomicznych będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako: analitycy biznesowi, analitycy mediów, specjaliści do spraw baz danych, konsultanci Big Data, specjaliści do spraw badań rynkowych.

 

Opinie

Analityka danych ekonomicznych jest kierunkiem, który kładzie szczególny nacisk na rozwój kompetencji analitycznych, ich wykorzystanie do oceny polityk publicznych i przedsięwzięć biznesowych oraz na rozwijanie umiejętności komunikowania wyników analiz. Kierunek ten dostępny jest w ofercie edukacyjnej omawianej przez nas uczelni. Czy warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie? Rafał, student Analityki danych ekonomicznych mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to najlepsza uczelnia dla ludzi, którzy interesują się ekonomią, światem finansów i życiem gospodarczym. To jedna z najlepszych uczelni, o której mówią najlepiej sami studenci i absolwenci.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę danych ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent kierunku Analityka danych ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod pozyskiwania danych dla analiz ilościowych i jakościowych,
 • standardów etycznych prowadzenia badań naukowych,
 • sposobów komercjalizowania i komunikowania wyników badań naukowych,
 • konstruowania modeli ekonometrycznych,
 • identyfikowania aktualnych wyzwań społecznych i gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka danych ekonomicznych:

Absolwent kierunku Analityka danych ekonomicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • analityk biznesowy,
 • analityk mediów,
 • specjalista do spraw baz danych,
 • specjalista do spraw prezentacji wizualnej,
 • konsultant Big Data,
 • specjalista do spraw badań rynkowych,
 • pracownik naukowy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)