Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie

22.04.2023

Zarządzanie i dowodzenie – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Zarządzanie i dowodzenie to propozycja kształcenia, która już z samej nazwy wykracza poza ramy dobrze znanego zarządzania, choć obejmuje jego kluczowe i najpopularniejsze elementy. Zarządzanie i dowodzenie to kierunek adresowany do osób zainteresowanych działalnością zawodową w instytucjach odpowiadających za obronność i bezpieczeństwo państwa, choć to nie jedyne możliwości, jakie otwierają się po ukończeniu nauki.

Studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru zarządzania, dotyczącej w szczególności analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich rozmaitych kontekstów, a także z obszaru dowodzenia, w tym procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych, powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. Studenci zaznajamiają się między innymi z: terminologią stosowaną w zarządzaniu różnego rodzaju strukturami społecznymi i instytucjami życia społecznego, gospodarczego oraz  wojskowego, jak również nabywają umiejętności w zakresie posługiwania się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności kierowniczej.

Studia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oferują studentom specjalności, dzięki którym mogą rozwijać zainteresowania, jak również zdobywać wiedzę szczegółową i specjalistyczną. Do grona specjalności należą: Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie jakością, Zarządzanie systemami informacyjnymi, Dowodzenie.

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Zarządzania i dowodzenia wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: procesów analitycznych i informacyjno- decyzyjnych wspierających podejmowanie decyzji, rekrutacji i selekcji pracowników, funkcjonowania współczesnego rynku pracy, zasad zarządzania jakością, funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, zadań realizowanych na rzecz systemu obronnego państwa. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: Siłach Zbrojnych RP, instytucjach naukowych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach publicznych, przemyśle obronnym.

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Absolwent kierunku Zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizy procesów gospodarczych,
 • realizacji procesów analitycznych i informacyjno- decyzyjnych wspierających podejmowanie decyzji przez kierowników i dowódców,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • funkcjonowania rynku pracy,
 • budowania ścieżek kariery,
 • krajowego systemu zarządzania kryzysowego,
 • funkcjonowania instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa,
 • zarządzania zasobami informacyjnymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie i dowodzenie:

Absolwent kierunku Zarządzanie i dowodzenie w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • Siłach Zbrojnych RP,
 • instytucjach naukowych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach publicznych,
 • przemyśle obronnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)