Logistyka - studia online

Logistyka - studia online

Logistyka - studia online

07.06.2023

Logistyka- studia online (inżynierskie) – Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Wiele źródeł daje przyzwolenie na to, aby logistykę nazywać dziedziną starą jak świat, bowiem słowo „logistyka” można już odnaleźć w języku starogreckim, a oznaczało ono „sztukę liczenia”, „sztukę kalkulowania”. Chociaż droga do współczesnej logistyki była bardzo długa, to jednak trudno nie zgodzić się z tym, że ze „sztuką kalkulowania” nadal ma wiele wspólnego. Logistyka to dzisiaj jeden z najchętniej wybieranych kierunków kształcenia, ponieważ pozwala pozyskać wykształcenie wszechstronne, które można wykorzystać w różnych obszarach. Logistyka to także kierunek, który można studiować w trybie online. A w której uczelni? W Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi.

Studia na kierunku logistyka - studia online w UNIWERSYTET WSB MERITO ŁÓDŹ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka online (studia inżynierskie) w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz zagadnień odnoszących się do nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z: metodami i technikami logistycznymi, narzędziami informatycznymi stosowanymi w logistyce przedsiębiorstw, zasadami zarządzania procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw, jak również rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów o charakterze logistycznym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka online (studia inżynierskie) w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • geografia ekonomiczna,
 • podstawy prawa gospodarczego,
 • matematyka inżynierska,
 • wytrzymałość materiałów,
 • logistyka w zarządzaniu produkcją,
 • logistyka w zarządzaniu zaopatrzeniem i dystrybucją,
 • logistyczna obsługa klienta,
 • ubezpieczenia w działalności logistycznej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logistyki online w ramach studiów inżynierskich zdobywają interdyscyplinarną wiedzę, ale oprócz tego rozwijają jasno określone umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: posługiwania się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi, zarządzania procesem produkcyjnym i usługami, przeprowadzania analizy procesowej łańcucha dostaw, analizowania podstawowych procesów w technologii transportu i ekspedycji towarów, organizowania struktury dystrybucji, optymalizowania procesów logistycznych, zarządzania łańcuchami i sieciami logistycznymi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, stosowania zasad magazynowania i obrotu zapasami.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Logistyka online (inżynierskie) w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi wyróżniają się interdyscyplinarną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: analizy procesów logistycznych i spedycyjnych, narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce, logistycznych aspektów decyzji lokalizacyjnych, normalizacji i zarządzania jakością w logistyce, prawnych aspektów obsługi celnej w przepływie towarów, organizacji i funkcjonowania magazynów, urządzeń i technologii przeładunkowych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako: specjaliści do spraw planowania, spedytorzy międzynarodowi, specjaliści do spraw zarządzania magazynem, specjaliści do spraw zaopatrzenia, specjaliści do spraw celnych. Obowiązki zawodowe będą wykonywać między innymi w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, centrach logistycznych, centrach dystrybucyjnych, firmach transportowych, centrach magazynowych, instytucjach i jednostkach administracji państwowej.

 

Opinie

Logistyka od lat cieszy się sporym zainteresowaniem kandydatów, ponieważ pozwala pozyskać praktyczne wykształcenie, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku. Odnalezienie tego kierunku w ofertach dydaktycznych łódzkich uczelni nie jest żadnym problemem, jednak którą z nich warto się zainteresować, jeśli planujemy podjąć studia w trybie online? Kandydaci powinni zapoznać się z propozycją omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Uniwersytet WSB Merito w Łodzi opinie? Sebastian, student Logistyki online mówi:

„Uniwersytet WSB Merito jest nowoczesną uczelnią, o czym świadczy chociażby studiowany przeze mnie kierunek. Poza tym, studia tutaj dużą swobodę, bez problemu mogę pogodzić naukę ze zdobywaniem zawodowego doświadczenia.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę- online w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi:

Absolwent kierunku Logistyka- online (inżynierskie) w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • technologii i organizacji transportu,
 • normalizacji i zarządzania jakością w logistyce,
 • narzędzi optymalizacji procesów logistycznych,
 • ekonomiki transportu,
 • organizacji i funkcjonowania magazynów i centrów logistycznych,
 • systemów planowania zasobów,
 • logistyki w zarządzaniu produkcją.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka- online:

Absolwent kierunku Logistyka- online (inżynierskie) w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • centrach logistycznych,
 • centrach dystrybucyjnych,
 • firmach transportowych,
 • centrach magazynowych,
 • instytucjach i jednostkach administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Komentarze (0)