Transport

Transport

Transport

31.01.2022

Transport – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2022

Studia na kierunku transport w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku transport w WSPA LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym), onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska
 • mechanika techniczna
 • eksploatacja techniczna
 • badania operacyjne
 • ekonomika transportu
 • diagnostyka nowoczesnych pojazdów
 • analiza ryzyka w transporcie

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Transport, prowadzony na studiach inżynierskich.

 

Nabywane umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów branży transportowej i biznesowej. Najważniejszą cechą kierunku jest program nauczania mający rozwijać kreatywność oraz umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: grafika inżynierska, mechanika techniczna, eksploatacja techniczna, badania operacyjne, ekonomika transportu, diagnostyka nowoczesnych pojazdów, analiza ryzyka w transporcie, rzeczoznawstwo techniczne, eksploatacja pojazdów, logistyka w transporcie miejskim, aerodynamika i mechanika lotu BSP.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Transportu w WSPA mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych, wytwórniach samochodów i podzespołów, zakładach remontowych i naprawczych, przedsiębiorstwach transportowych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Tomek, student Transportu mówi:

„Od dziecka lubiłem samochody i wszystko co się z nimi wiąże. Naturalnym wyborem studiów był Transport. A dlaczego akurat w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji? Bo ta uczelnia przygotowuje do różnych ważnych egzaminów, na przykład na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Dlatego przeprowadziłem się do Lublina z samego Przemyśla.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport:

Absolwent kierunku Transport może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny stanu technicznego pojazdu,
 • rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych,
 • prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki,
 • projektowania procesów logistycznych,
 • konstrukcji urządzeń transportowych,
 • diagnostyki pojazdów,
 • analizy ryzyka w transporcie,
 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego,
 • wyceny szkód komunikacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych,
 • wytwórniach samochodów i podzespołów,
 • zakładach remontowych i naprawczych,
 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • przedsiębiorstwach infrastruktury dróg,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących drony.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Studia w języku angielskim

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Transport

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)